hipotecas

La nova llei hipotecària acaba de ser aprovada en el Congrés dels Diputats. Almudena Velázquez, responsable del Departament de Banca de reclamador.es considera que “La norma, que entrarà en vigor en els tres mesos següents, suposa una millora important en la protecció al consumidor, encara que des de reclamador no considerem que siga suficient”.

Entre els seus aspectes positius:

 1. La nova llei hipotecària obligarà el banc a pagar una part de les despeses que fins ara requeien en el client: a les entitats li corresponen les despeses de notari, les despeses del registre i de la gestoria mentre que el client abonarà les despeses de taxació i els generats com a conseqüència de sol·licitar segones còpies al notari.
 2. La controvertida clàusula de venciment anticipat, que permetia al Banc iniciar una execució hipotecària amb tan sols tres quotes impagades, es manté, però Si parlem d’un crèdit a 20 anys i el client deixa de pagar quotes en els primers 10 anys del préstec, el banc actuarà contra ell quan dega 12 mensualitats o el 3% del préstec que havia sol·licitat. Si el deute s’acumula en la segona part del préstec, és a dir, els últims deu anys, el banc actuarà quan s’acumulen 15 mensualitats o es deixe de pagar el 7% de la hipoteca.
 3. En els casos de persones vulnerables, s’impedeixen els desnonaments com a conseqüència d’aquestes execucions sense una solució habitacional prèvia.
 4. Es prohibeixen les clàusules sol, per la qual cosa en les operacions tipus d’interès variable no es podrà fixar un límit quan aquell baixe. Això sí, si ens trobem en valors negatius (com succeeix ara amb l’Euríbor), sí que es fixa un interès mínim del 0%.
 5. El client podrà subrogar sense costos i lliurement la seua hipoteca, incloses les signades amb anterioritat a la present llei.
 6. En el cas de la novació si l’hipotecat no està conforme amb les condicions que va signar en la seua hipoteca podrà canviar-les sense que l’entitat li cobre cap comissió per la novació.
 7. Baixen a la meitat les comissions d’amortització anticipada per a hipoteques de tipus fix (2% durant els 10 primers anys i 1,5% després), mentre que el client haurà de triar el tipus d’amortització a tres o cinc anys quan la seua hipoteca siga a tipus variable (comissions del 0,25% o del 0,15% respectivament).
 8. Es reforça la informació prèvia al consumidor. Abans de signar la hipoteca, el banc haurà d’oferir una fitxa estandarditzada i comparativa d’altres ofertes de diferents entitats, tenint el client un mínim de 10 dies per a analitzar la informació del precontracte i haurà d’assegurar-se que entén perfectament totes les condicions.
 9. Els bancs es comprometen a complir un codi de bones pràctiques per a tots els préstecs, i no solament els que es van signar abans de 2012.

No obstant això, també hi ha ombres en la nova regulació:

 1. Es manté la comissió d’obertura, que malgrat les recents Sentències del Tribunal Suprem que l’avalen, continua sent molt discutida en els Jutjats i Tribunals inferiors, i tot apunta al fet que aquesta comissió serà objecte de resolució pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El seu manteniment és, si cap, més il·lògic quan s’obliga al Banc a unes especials labors d’investigació de la solvència del futur prestatari, labors que aquesta mateixa llei preveu que són gratuïtes i que són precisament les que justificaven abans el cobrament d’aquesta comissió.
 2. Malgrat que es prohibeixen les vendes vinculades a l’obtenció del préstec (assegurances de vida i de la llar, targetes…), la pròpia llei permet el seu manteniment de manera subterfugia, en emparar la seua comercialització quan això supose “una bonificació” en el préstec. En molts casos aqueixa “bonificació”, plasmada en una reducció del diferencial, no obstant això no suposa cap estalvi per al client, perquè del càlcul d’aqueix menor import de la quota hipotecària i les quanties que s’han de pagar com a primes d’aqueixes assegurances o interessos de les targetes s’eleva el cost financer.

Fallas 2019: las tres novedades que revolucionarán las fiestas valencianas

Proponen jornadas laborales de tres días y cuatro libres