Generalitat
Exterior del complejo 9 d'Octubre de Valencia.

“Potenciar i incentivar les maneres de transport més respectuosos amb el medi ambient” és l’objectiu marcat per la Generalitat Valenciana en l’últim Pla de Mobilitat de la Ciutat Administrativa 9 d’Octrubre. Segons aquest pla, el 40,6% dels funcionaris que viuen a València assisteixen a treballar en vehicle privat, una xifra que creix al 70% si es parla de desplaçaments metropolitans.

Amb la finalitat de fomentar l’ús del transport públic o mitjans ecològics com la bicicleta o patinet, el Consell ha aprovat l’aplicació d’una bonificació en temps que supose la reducció de la jornada laboral en 6 minuts diaris, és a dir, un total setmanal de 30 minuts.

El Pla de Mobilitat assenyala que resultaran beneficiaris aquells treballadors que acudisquen diàriament a la CA9OCT en transports sostenibles sense fer ús del vehicle privat. A totes elles se’ls repartirà una nova targeta d’identificació de color verd, diferent de la de color blanc que utilitza en l’actualitat la totalitat de la plantilla, amb la finalitat d’assenyalar en ella la bonificació laboral.

Protegir les bicicletes del personal contra els robatoris i la intempèrie

Una altra de les mesures posades en marxa en el Pla de Mobilitat consisteix en la protecció de bicicletes i patinets privats del personal funcionari. Actualment existeix una oferta de més de 300 borns d’estacionament però no es troben protegits de robatoris o efectes derivats de la seua exposició a l’exterior.

Per això, s’habilitaran habitacles a les torres perquè les persones treballadores puguen deixar les bicicletes plegables i els patinets. A més, es planteja implantar un projecte pilot de Bicibox (sistema d’aparcaments segurs per a bicicletes privades) d’ús exclusiu dels funcionaris, en el qual podran deixar tot tipus de bicicletes i patinets, amb accés mitjançant una targeta. Es col·locaran 5 dispositius, previ permís de l’Ajuntament, eliminant places d’aparcament de l’entorn immediat de la CA9OCT.

Modelo de “Bicibox”.

A mitjà termini, la proposta consisteix en la creació d’un equipament lleuger segur contra el robatori, el vandalisme i la intempèrie. Estarà situat en l’aparcament de bicicletes existent en un dels patis interiors de l’Edifici B, cobert per a resguard de pluja i sol. S’ampliarà el nombre actual de borns d’aquest pati interior amb una estructura metàl·lica d’acer resistent a la corrosió i preferiblement amb coberta de policarbonat.

També s’habilitarà l’estacionament de bicicletes i patinet o uns altres en el pàrquing de la CA9OCT, que haurà de situar-se al costat de la caseta del personal vigilant, podent utilitzar-se de forma exclusiva la rampa que actualment està tancada.