embarazos

En els últims anys, Espanya ha experimentat un augment constant en el nombre d’embarassos múltiples, fet en el qual ha influït directament la reproducció assistida. Malgrat les evidències i les campanyes de conscienciació per a especialistes i pacients a favor de la transferència d’un únic embrió (SET, per les seues sigles en anglès), la taxa de gestació gemelar associada a un tractament reproductiu ronda actualment el 20%.

“Conscients d’esta situació i en coherència amb el coneixement científic, la política actual d’IVI passa per optar sempre que siga possible per les transferències d’un sol embrió, i així ho reflecteixen les nostres dades. El SET ha passat d’un 22% en 2009 a un 88% en 2018 en les clíniques que IVI té repartides pel territori espanyol, la qual cosa suposa una reducció del 75% en esta última dècada”, comenta el doctor Agustín Ballesteros, director d’IVI Barcelona, Lleida i Girona.

Actualment, la ràtio d’embaràs gemelar és de 1:80 en gestacions espontànies i de 1:4 en tractaments de fertilitat, xifres que evidencien la necessitat de prendre consciència d’aquesta situació i perfilar mesures a nivell global per a fer-li front.

PRINCIPALS COMPLICACIONS ASSOCIADES ALS EMBARASSOS MÚLTIPLES
En la mare:En el nounat:
Major proporció de cesàriesPrematuridad
HipertensióDefectes congènits
Ruptura prematura de membranesRetard en el creixement intrauterí
Amenaça de part prematurMortalitat perinatal
Major incidència d’hemorràgies postpartBaix pes en nàixer

 

“Dones i parelles amb problemes reproductius opten en moltes ocasions per demanar al seu especialista la transferència de més d’un embrió, sota la creença que així augmentaran les possibilitats d’aconseguir un embaràs a terme. No obstant això, els resultats publicats en diferents estudis indiquen que no hi ha diferències en la taxa de gestació acumulada amb un sol embrió enfront de la taxa de gestació clínica quan es transfereixen dues, tant en cicles amb gàmetes propis com de donació”, afig el Dr. Ballesteros.

El principal objectiu dels tractaments de reproducció assistida és tenir nounats vius sans i que aquests tractaments no suposen un risc per a la mare.