marenostrum

El Jutjat del Mercantil Nº 3 ha declarat nul·les les clàusules de les entrades adquirides pels consumidors per a assistir al festival “MARE NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016” organitzat per la mercantil MARE MUSIC EVENTS SL, que en l’últim moment va canviar la data i lloc de celebració i cartell d’artistes, provocant moltes reclamacions d’afectats ja que l’empresa, acollint-se a les clàusules, que ara han sigut declarades nul·les, ni va retornar els diners ni va indemnitzar als afectats.

La Fiscalia de València va iniciar un procediment judicial contra l’empresa organitzadora MARE MUSIC EVENTS SL per l’existència de clàusules abusives en les entrades que es van vendre, i la Unió de Consumidors de València va presentar una demanda civil col·lectiva reclamant l’import de les entrades i despeses ocasionades després de la cancel·lació del festival.

El jutjat dels Mercantil Nº 3 ha condemnat a l’empresa a eliminar-les, abstenir-se d’utilitzar-les, i a la seua inscripció en el Registre de Condicions Generals de la Contractació. Esta resolució judicial que declara nul·les estes condicions generals reforça el criteri de la Unió de Consumidors en entendre que no estava justificada de cap manera la negativa de l’empresa a retornar els imports de les entrades, precisament la devolució de les quals s’està reclamant per via judicial.

La Unió de Consumidors de València considera que la principal problemàtica en l’organització i celebració d’este tipus d’esdeveniments residix en la falta de garanties per als assistents que han adquirit o pensen adquirir entrades en les quals s’estableixen unes condicions que pogueren ser abusives, i que, a més, encara no tenen una mínima confirmació del seu lloc o data de celebració.

En opinió de Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors “és necessari que per a l’obtenció de la llicència per a organitzar aquest tipus d’esdeveniments es tinguen en compte no solament les condicions tècniques i logístiques sinó també els drets de les persones consumidores”.