camas

La conselleria de Sanitat ha publicat les dades referents al tancament de 2016 en la ‘Memòria de Gestió’. Segons s’arreplega en ella la llista d’espera per a una primera consulta d’atenció especialitzada ha augmentat considerablement en les àrees de geriatria, rehabilitació, neurocirugía o nutrició.

En l’especialitat geriátrica s’ha passat d’una demora d’11 dies a 37 mentres en rehabilitació la demora abans de tancar 2015 estava en 70 dies mentres que a mitjan gener de 2016 es va incrementar a 91.

No obstant açò, altres especialitats han vist créixer encara més les seues llistes d’espera. Acudir a la consulta del cirurgià cardiovascular són tres mesos quan en 2015 la demora era d’un.

Respecte a oncologia el nombre també creix i és que s’ha passat de 18 a 31 dies el que ja suposa un mes per a visitar una especialitat en la qual el temps és crucial per a la salut del pacient. Unes dades similars succeeixen en cirurgia toràcica on s’ha passat de 19 a 31.

Àrees com a dermatologia o psiquiatria continuen creixent però en els seus casos les dades no són tan sorprenents ja que l’augment de 2015 a 2016 és de 43 dies a 51 i de 45 a 55, respectivament.

Especialitats que disminuixen

Cardiologia és una de les àrees que ha vist disminuir la seua llista d’espera d’un any a un altre en passar de 43 dies en 2015 a 36 en el tancament del passat any. Respecte a hematologia s’ha disminuït de 31 a 28 i neurofisiologia registra un dels majors descens doncs la demora ha passat de 72 dies a 40.

Referent a la demora mitjana en consultes externes la dada ha pujat lleugerament doncs dels 45 dies de 2015 s’ha passat a 49 en 2016.