Trabajadora de la Cooperativa Consum.
Trabajadora de la Cooperativa Consum.

Segons l’última Enquesta de Clima Laboral de Consum de 2018, que va comptar amb la participació del 97,4% de la plantilla, el 87,7% dels treballadors van mostrar la seua intenció majoritària de recomanar a familiars i amics treballar en Consum per considerar-la una bona empresa. També destaca l’alt nivell de compromís de la plantilla, amb un 4,58 sobre 5.

A més, els treballadors van considerar la Gestió de la Conciliació i la Igualtat com un dels factors més influents per a millorar la seua satisfacció i motivació laboral, només superat per la Retribució i la Seguretat en l’Ocupació. Des de la implantació del Pla de Conciliació en 2007, la productivitat ha augmentat un 8%, mentres que han descendit l’absentisme un 17% i la rotació no desitjada un 18%.

Per tot això, la Cooperativa ha obtingut la qualificació d’Excel·lència en el certificat efr per la gestió de la seua política de conciliació. El certificat efr, promogut per Fundació Másfamilia i avalat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, reconeix la bona labor de les empreses en matèria de conciliació i igualtat.

El director general de Consum, Juan Luis Durich, ha arreplegat el certificat de mans del director general de Fundació Másfamilia, Rafael Fuertes, en la seu de la Cooperativa a Silla (València). Durich ha destacat que “les empreses han de gestionar bé per a tenir resultats positius i generar riquesa en el seu entorn, però entesa des d’un punt de vista més social: han de procurar que els seus treballadors es desenvolupen i puguen conciliar treball i vida personal.”

I ha afegit que, “si Consum ho ha fet, malgrat estar en un sector especialment complex per a conciliar per la necessitat de donar un ampli servei al públic, tots poden, si hi ha voluntat i esforç per part de les organitzacions”.

Consum va obtenir el certificat efr per primera vegada en 2007 i des de llavors l’ha renovat periòdicament durant aquests 12 anys. És l’única empresa de distribució alimentària espanyola amb aquest distintiu.

Juan Luis Durich (Consum) i Rafael Fuertes (Fundación Másfamilia).

Inversió en conciliació

La Cooperativa va invertir 8,7 milions d’euros en conciliació en 2018, un milió més que l’exercici anterior, la qual cosa representa 566 euros per treballador. A més, a l’abril de 2019 va ampliar a 10 setmanes el permís de paternitat retribuït per naixement, adopció o acolliment, mesura que suposa dues setmanes més del que estipula la llei.

L’objectiu és continuar oferint estes dos setmanes extra fins que tots dos permisos de maternitat i paternitat estiguen equiparats. La Cooperativa porta des de 2009 aplicant aquest tipus de mesura. Consum disposa d’un Catàleg amb “+de 75 Mesures per a Conciliar” la vida familiar i laboral on arreplega totes aquest tipus de mesures.

Consum compta amb una plantilla de més de 15.400 treballadors, on el 95,5% són socis i fixos i els ingressos mitjans del personal operatiu soci ascendeixen a 1.531 € bruts mensuals. Les dones representen el 72% de la plantilla i durant 2018, 2 de cada 3 persones promocionades en Consum van ser dones.