El mes de març passat, els principals sectors de la festa van signar un manifest parell preservar les Falles. Entre ells es troben la Interagrupación de Falles, el Gremi d’Artistes Fallers i la Federació de Gremis, l’associació de pirotècnics PIROVAL, la Federació d’Associacions Musicals de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de l’Art Major de la Seda i Lo Rat Penat.

A més, aquests sectors sol·liciten al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana l’aprovació de mesures de caràcter extraordinari i urgent en forma d’ajudes directes. El seu objectiu és garantir la pervivència de present i viabilitat de futur de la festa, el seu entramat associatiu i l’activitat tradicional artesanal dels artistes fallers, de la indústria sedera valenciana i indumentària, l’activitat dels pirotècnics, societats musicals i literats festius com a elements essencials de l’espai cultural de les Falles. També, cal recordar que són els pilars del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat reconegut per la UNESCO en 2016.