La Diputació de València, a través de l’Àrea de Medi Ambient, destinarà una inversió global d’1.200.000 euros a sufragar actuacions de modernització en la recollida i la gestió selectiva dels residus als cinc Consorcis de les comarques de València, els quals presten servei a més de 2,6 milions de persones.

Aquestes actuacions formen part del Pla de Millora d’Ecoparcs, que es desenvoluparà amb la col·laboració establerta entre la Corporació provincial i la Generalitat, el qual ha estat presentat per la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó; la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián; i el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, amb l’objectiu de millorar el procés i tractament dels residus sòlids urbans.

Maria Josep Amigó ha incidit en que aquest projecte «dóna continuïtat a la línia de col·laboració interinstitucional encetada per part de la Diputació de València i el Consell, amb l’objectiu d’impulsar iniciatives conjuntes que milloren la gestió i l’eficàcia de les polítiques públiques».

En aquest sentit, la vicepresidenta ha citat projectes com el programa Xarxa Llibres, la creació de centres socials en diverses localitats valencianes, el Pla Municipal de Manteniment d’Escoles o el Fons de Cooperació Municipal, tots ells una realitat gràcies a aquesta col·laboració institucional.

També es podran fer servir aquests recursos per millorar els processos de gestió i tractament dels residus, adquirir equipament o terrenys –tant pel que fa a les plantes de tractament com als ecoparcs–, o per a la millora dels accessos.

Seguint en aquesta línia de modernització, els recursos es podran invertir en adquirir ecoparcs mòbils amb tecnologia solar, així com adaptar les infraestructures existents a les energies renovables o escometre actuacions d’accessibilitat de les instal·lacions, entre d’altres. «Un conjunt d’accions orientades, totes elles, a seguir caminant cap a la sostenibilitat ambiental arreu del nostre territori», ha emfatitzat la vicepresidenta.

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha agraït a la Diputació «la seua ràpida resposta a la petició formulada des de la Conselleria», alhora que ha subratllat que aquest 1,2 milions de la Corporació provincial, unit al 1.290.000 euros que aportarà el seu departament, suposa la primera inversió econòmica destinada als Consorcis per part de les administracions públiques valencianes en els darrers 10 anys, ja que fins ara era la ciutadania la que assumia tot el pes de la gestió de residus amb el pagament de les respectives taxes.

Cebrián ha assegurat que aquesta col·laboració «representa una nova forma de fer política entre ambdues administracions», a més de ressaltar «la necessitat de construir i reconstruir ponts entre administracions per al normal funcionament de la societat, i un símptoma de qualitat en les relacions entre instàncies de govern, que en definitiva, repercuteixen, de forma directa, en benefici de la ciutadania».

Qui més recicla, menys paga

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha destacat que mitjançant la presentació d’aquest Pla «aconseguim donar un impuls inversor perquè les infraestructures oferisquen una millor resposta a les necessitats de la ciutadania i davant la preservació del medi ambient».

Josep Bort ha detallat que el repartiment de l’1,2 milions d’euros que aporta la Diputació a aquest Pla de Millora d’Ecoparcs es distribuirà entre els cinc Consorcis de Residus que operen a les comarques de València «atenent a criteris estrictament objectius». En concret, aquests paràmetres seran el volum de població a la qual presten servei; la participació de la Diputació de València en el Consorci; l’òptima gestió dels residus mitjançant la comptabilització del rebuig a l’abocador; la col·laboració o no amb altres Consorcis; i la disponibilitat d’infraestructures com a símptoma de bona gestió.

En funció d’aquests criteris, el Consorci de Castelló Sud – València Nord (C3-V1) percebrà al voltant de 220.000 euros; l’Emtre (V2) 375.000 euros; el Consorci València Interior (V3) rebrà 230.000 euros; el Consorci Ribera-Valldigna (V4) percebrà 200.000 euros; i, finalment, el Consorci Àrea de Gestió 2 COR (V5-Sud) es veurà beneficiat de 180.000 euros.

Aquest procés de modernització i digitalització del servei de tractament i recollida dels residus sòlids urbans «permetrà documentar el volum i la freqüència amb què cada usuari recicla, introduint bonificacions fiscals i reduccions en les taxes abonades per la ciutadania en funció de la seua contribució al reciclatge. Qui més recicle, menys pagarà», ha apuntat Josep Bort.

El responsable de l’Àrea de Medi Ambient, també ha detallat que entre els beneficis directes que percebrà la ciutadania «es troba la reducció del cost d’amortització de les infraestructures, com també el cost resultant de la gestió i el tractament dels residus que apareix reflectit en la taxa». Així mateix, «en la mesura que el sistema de recollida de residus siga més eficient i selectiva, permetrà reduir la despesa derivada del transport dels residus als abocadors», ha conclòs Bort.