La nova ordenança de Mobilitat de la ciutat de València entra hui en vigor després de la seua aprovació el passat 23 de gener. A partir d’ara vianants i conductors de tota mena de transport hauran d’adaptar-se a les noves normes de circulació que pretenen establir una nova manera de circular per la capital del Túria més sostenible i segura. Les principals novetats que hauran de tenir-se en compte són:

1. Es prohibeix la circulació de motos i motocicletes pel carril bus. Tal com arreplega l’ordenança de l’àrea de Mobilitat que dirigeix Giusseppe Grezzi, hi ha estudis que no recomanen la circulació d’aquests vehicles per la zona d’autobusos “pel risc d’incrementar l’accidentalitat en número i en gravetat”.

2. Nova normativa d’aparcament. Les motocicletes i motos ja no podran aparcar en totes les voreres de més de tres metres com fins ara, des d’aquest moment únicament podran fer-lo sempre que no existisquen places d’aparcament (ocupades o no) i deixant una distància mínima de 50 metres.

3. Els patins no podran anar per les voreres. Únicament tindran permís per a circular per les zones per als vianants aquells patinets elèctrics que no superen els 10 km/h. En el cas de disposar de patinets de 20 a 30 km/h es podran utilitzar pel carril bici mentre que si la velocitat és superior s’haurà d’anar pel carril de circulació.

4. Les bicicletes també podran circular per la calçada. Els ciclistes ja no estan obligats a circular pels carrils bici, amb la nova normativa disposen de llibertat per a triar anar pel carril específic per a aquests vehicles de mobilitat sostenible o incorporar-se a la resta de la circulació.

5. Fi de les bicicletes en les voreres. Ara les úniques bicis que podran circular per les vies per als vianants seran les de grandària reduïda destinades al públic infantil sempre que siguen menors d’edat acompanyats per un adult a peu.

6. Limitacions en l’aparcament de bicicletes. En cap cas podran estacionar-se bicis en voreres amb amplària total inferior a 1,80 metres per a garantir una circulació per als vianants accessible. Les bicicletes s’estacionaran preferentment en els espais específicament condicionats per a tal fi, dotats de dispositiu aparcabicis. En el supòsit de no existir aparcaments lliures en un radi de 50 metres podran ser amarrades al costat d’elements del mobiliari urbà durant un termini que en cap cas podrà superar les 72 hores en el mateix lloc, i sempre que amb això no es realitze cap mal a l’element.

7. Circulació màxima a 30 km/h en vies d’un únic carril. El document arreplega que en totes les vies d’un únic carril per sentit a la ciutat de València la velocitat màxima serà de 30 km/h llevat que s’indique el contrari. Aquesta norma també s’aplica per a carrers per als vianants, residencials i zones de coexistència de diferents tipus d’usuaris.

8. Regulació de les cadires de rodes elèctriques. Les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen vehicles a rodes elèctrics, en el cas de desplaçar-se a una velocitat superior al pas humà (més de 5 Km/h), podran fer-ho per les voreres bici, carrils bici, sengles ciclables o carrers amb trànsit calmat tals com carrers per als vianants, carrers residencials, zones 30, i carrers compartits o zones de coexistència de diferents tipus d’usuaris, amb les limitacions de velocitat que s’estableixen per a les bicicletes per a no interferir ni posar en risc a les persones a peu.

9. Més temps de càrrega i descàrrega. A petició del sector de mercaderies, l’Ajuntament ha ampliat el temps d’atur en aquests espais reservats que serà de 20 a 30 minuts a més s’autoritza el treball de vehicles de 9 a 12 tones.

10. Major control en els grups de turistes. Els grups de turistes que es desplacen amb bicicleta o en VMP per la ciutat no hauran d’excedir de 15 persones. Si el grup fóra major, haurà de fraccionar-se en grups d’aqueixa grandària com a màxim, circulant a una distància mínima de 50 m entre ells. Els grups formats per més de 6 persones sempre hauran d’anar acompanyats per una guia amb coneixement de la xarxa ciclista i de l’Ordenança de Mobilitat vigent a la ciutat de València.