La comissió de seguiment Falles UNESCO ha proposat un document amb recomanacions i bones pràctiques pirotècniques en la festa de les Falles, atesa la seua condició de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha recordat que en anteriors celebracions d’esta comissió ja es va proposar un decàleg de bones pràctiques per reforçar el valor patrimonial de la música, de la falla i del treball dels artistes fallers i “ara posem en valor la pirotècnia com a element patrimonial fonamental de la nostra festa gran i, de fet, com a element clau en la consecució del reconeixement per part de la UNESCO a les Falles”.

La comissió de seguiment Falles UNESCO la integren diverses entitats i associacions, com ara la Junta Central Fallera, el Gremi d’Artistes Fallers, les universitats públiques valencianes, l’Associació de Pirotècnics Piroval, la Interagrupació de Falles, l’Associació d’Estudis Fallers, la Federació de Societats Musicals, la Federació d’Associacions Veïnals, la Federació de Tabaleters i Dolçainers i el Col·legi d’Art Major de la Seda.

Per eixe intercanvi, on la pirotècnia aporta tant a la festa i on la festa contribuïx a fomentar i fer que perdure l’art de la pólvora, s’han plantejat tot un seguit de recomanacions que van en el sentit de reforçar la dignificació i consideració patrimonial de la pirotècnia dins la festa. El decàleg proposat és el següent:

1. Garantir per part de les comissions falleres i altres organitzadors d’actes pirotècnics les mesures de seguretat vigents i exigir sempre totes les garanties respecte a les empreses pirotècniques, especialment pel que fa a transport, instal·lació i disparada. En eixe sentit, s’han de delimitar clarament les zones de foc, amb les degudes antelació i protecció.

2. Fomentar la recuperació del tradicional acte de la despertà, utilitzant de manera preferent el clàssic tro de bac, sempre amb les recomanacions i mesures de seguretat establides en la legislació, com a símbol d’identitat singular i per garantir la continuïtat de la seua fabricació. Igualment, s’hauria de facilitar i promoure la realització dels cursos CRE perquè tots els fallers i falleres tinguen l’oportunitat de participar en este acte. Així mateix, s’hauria de promocionar la presència de les bandes de música o colles de tabals i dolçaina en la despertà.

3. Junt amb la celebració de les mascletades i castells de focs artificials, recuperar o revitalitzar actes pirotècnics singulars o amb valor tradicional dins la festa fallera i gran atractiu per a veïnat i visitants, com ara les traques corregudes, els correfocs, la cordà, la mascletà amb engraellat, la Nit de l’Alba i, molt especialment, la pirotècnia en la cremà de les falles, que és un dels elements amb major sentit en el ritual clau de la festa fallera, amb possible recuperació dels dracs pirotècnics o elements com rodetes, cascades i volcans.

4. Educar en la cultura de la pólvora, amb l’organització de cursets o campanyes divulgatives entre les comissions falleres i centres educatius o culturals sobre pràctiques pirotècniques, especialment les dedicades a la població infantil i juvenil. En eixe sentit, seria recomanable promoure campanyes periòdiques, a través de tallers o xarrades, per al coneixement del procés de fabricació dels elements que integren cada espectacle pirotècnic, i la conscienciació i prevenció sobre l’ús correcte dels artificis pirotècnics, especialment entre la joventut i els seus pares i mares.

5. Vetlar, a fi d’afavorir les millors condicions de seguretat de les pràctiques pirotècniques, perquè se subministre únicament la categoria de pirotècnia corresponent a l’edat dels usuaris, insistint en la necessitat de protegir-se els ulls amb ulleres de protecció quan s’utilitzen trons de bac o masclets, així com d’utilitzar únicament metxes de cordó per a l’encesa dels artificis pirotècnics.

6. Contribuir a la dignificació del sector mitjançant la contractació d’empreses i professionals, amb l’ús de productes de qualitat. Caldria també garantir que es treballa amb empreses pirotècniques que complisquen tots els requisits fiscals i mesures de seguretat establides per la legislació, evitant en cap cas la compra d’articles pirotècnics en punts no acreditats.

7. Promoure la responsabilitat amb el veïnat, els animals i l’entorn urbà, amb una adopció respectuosa dels horaris dels actes pirotècnics, que haurien de tendir a compaginar el temps de festa i el temps laboral. Respectar l’ús general de productes pirotècnics en els horaris i llocs autoritzats. Fomentar la sostenibilitat apostant per la progressiva introducció de materials biodegradables en la confecció de les carcasses dels petards.

8. Fomentar la implicació de les comissions en l’organització, realització i supervisió dels actes promoguts per la falla. Així mateix, es recomana acordar un protocol de seguretat i dotar de més rellevància la figura de la coordinació de seguretat, que hauria de tindre capacitat per a prendre decisions sobre realització o suspensió d’un acte per motius de seguretat, sempre d’acord amb l’autoritat i la junta directiva de la comissió. En eixe sentit, seria molt recomanable la creació de delegacions de pirotècnia en les comissions, agrupacions i federacions falleres.

9. Valorar especialment la trajectòria, professionalitat i creativitat artística de les empreses pirotècniques valencianes per a qualsevol tipus d’activitat pirotècnica a realitzar, tenint també en compte el treball d’altres empreses de caràcter estatal i internacional que puguen aportar la seua visió de la pirotècnia, amb espectacles propis dels seus territoris que enriquisquen la cultura pirotècnica de la festa de les Falles.

10. Impulsar la realització d’actes pirotècnics conjunts entre institucions, comissions, agrupacions o federacions falleres per a fomentar la qualitat, espectacularitat i diversitat de les manifestacions pirotècniques, alhora que s’establixen lligams de germanor i coordinació entre els diversos col·lectius fallers.