València rep cada any 400.000 creueristes que recorren els nostres carrers després de baixar d’un dels 200 creuers que fan escala a la ciutat. Segons les dades de Turisme València aquest tipus de turisme experimenta cada any un creixement del 3%, oferint molt bones expectatives per al sector.

Amb aqueixes dades a la mà l’objectiu de València s’ara convertir-se, no solament en ciutat d’escala, sinó en port d’eixida de creuers. Amb això es veurà incrementat la despesa d’aquests turistes a la ciutat, segons afirma el director de Turisme València Antonio Bernabé.

El passar a ser ciutat d’eixida permetrà que els hotels i altres establiments d’hostaleria puguen veure incrementats els seus beneficis per aquest tipus de turisme que, ara com ara, no els aporta ingressos; Sent València el punt de partit els creueristes hauran de passar nits a la ciutat i visitar restaurants de la zona en els dies previs a la seua partida.

Un altre dels reptes per a millorar les xifres que aporta el turisme de creuers a la ciutat és captar un nou tipus de turista d’alt poder adquisitiu, que permetrà augmentar els ingressos d’una indústria que ara també arriba per mar.