Así será la vuelta al cole en septiembre: turnos para ir a clase y asignaturas online
Aula del Colegio Imagine Montessori de Paterna.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat una enquesta a 510 famílies sobre la volta al col·le. L’objectiu és conèixer la previsió de despeses de setembre i la seua variació respecte a l’any passat.

Una de les principals conclusions ha sigut la decisió de retardar les compres relacionades amb la volta al col·le. Això està motivat per la incertesa que ha existit sobre la data d’inici dels col·legis. De fet en anys anteriors, durant els mesos de juliol i agost, les famílies es preparaven amb previsió. No obstant això, enguany s’ha modificat la tendència i s’ha comprat entre finals d’agost i primers de setembre.

Una altra de les conclusions és la modificació d’hàbits de compra. Es detecta un increment de les compres online respecte a altres anys. L’elecció d’aquest sistema està motivat per la modificació dels hàbits de compra produït durant el confinament.

FINS A 1.900 EUROS DE DESPESA EN LA VOLTA Al COL·LE

Quant a les despeses, les dades que llancen aquesta enquesta varien notablement en funció del tipus de col·legi. El desemborsament econòmic mitjà és de 200-250€ en un col·legi públic. Ací inclou el cost de menjador i els materials necessaris.

És preu puja en els concertats amb 700- 750€ tenint en compte uniformes, transport, menjador i material escolar. No obstant això, en els privats es calcula entre 1800-1900€. Això es deu al fet que a totes aquestes partides s’afig la mensualitat que varia en funció del curs i del centre. A més alguns col·legis inclouen matrícula o quota d’inscripció per a alumnes nous, i altres serveis complementaris.

També caldria tenir en compte i afegir si escau el cost dels llibres en el cas de no participar en la Xarxa llibre, que de mitjana oscil·la entre els 170€ als 300€ en funció del curs.

CONSELLS PER A ESTALVIAR EN LA VOLTA Al COL·LE

Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, recomana comparar preus entre els diferents establiments, reutilitzar el material d’anys anteriors, aprofitar ofertes i descomptes perquè el cost de la volta al col·le siga el menys onerosa possible, i sobretot evitar recórrer a crèdits ràpids, ja que aquest tipus de préstecs tenen uns alts interessos que poden posar en escac l’economia familiar.

A més, enguany cal comptar amb la despesa extra de les màscares, per la qual cosa seria necessari que des de l’Administració es dugueren a terme mesures destinades a reduir el desemborsament que ha de fer front les famílies. En aquest sentit cal tenir en compte que, després de la decisió que els xiquets porten la màscara dins de classe, necessitaran més d’una, no solament pel temps que romanen els xiquets en el centre escolar, sinó també per si durant la seua estada en ell se li embruta o li cau.