La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aconsella als consumidors realitzar un consum conscient i responsable, que evite realitzar despeses superiors als permesos per l’economia familiar. Les rebaixes han de ser una oportunitat per a adquirir un producte que necessitem a un preu més reduït, controlant la despesa que es va realitzant i no deixar-se portar per impulsos i evitar anar de compres com a forma d’oci.

Des de la institució recorden que un aspecte fonamental és el preu dels articles rebaixats. En ells haurà d’indicar-se clarament preu tant anterior com el rebaixat, així com el percentatge de descompte, perquè el consumidor puga comparar preus i siga conscient de la diferència econòmica si decideix adquirir el producte.

A més, el comprador no ha d’oblidar exigir i guardar el tiquet de compra per si sorgeix algun problema, i fins i tot podrà ser-li molt útil conservar la publicitat, ja que té valor contractual.

En qualsevol cas,  la Unió de Consumidors  recorda als consumidors perquè facen valdre els seus drets en època de rebaixes i per açò es recomana que:

  • Cal comprovar que la qualitat i garanties del producte siguen les mateixes que en qualsevol altra època de l’any.
  • En els articles ha de ser visible tant el preu antic com el rebaixat.
  • Les formes de pagament seran les mateixes que en qualsevol altre període, llevat que s’especifique de forma expressa aqueix període.
  • El factura simplificada és imprescindible per a realitzar una devolució o reclamació, a més els comerços es troben obligats per llei a facilitar-ho sempre.
  • Els productes rebaixats han d’estar clarament identificats i separats dels quals no estiguen rebaixats, per a evitar confusions als clients.
  • Els elements amb tares, desfasats o amb deterioracions hauran d’identificar-se com a saldos.
  • És millor optar per comerços adherits al Sistema Arbitral de Consum.

Davant qualsevol irregularitat, la Unió de Consumidors recomana sol·licitar la fulla de reclamacions i acudir als organismes oficials de consum i a la seua institució per a tramitar aquesta reclamació, i fer valdre els seus drets.