Consum

Els treballadors de Consum podran beneficiar-se de l’ampliació a 14 setmanes del permís de paternitat retribuït, dos més del que estipula la llei i quatre setmanes més respecte de 2019. Amb esta nova mesura de conciliació, la Cooperativa millora les condicions del permís per naixement, adopció o acolliment que ja tenia la plantilla, fixat en 10 setmanes des d’abril de 2019.

L’objectiu és continuar oferint estes dos setmanes extra fins que els dos permisos de maternitat i paternitat estiguen equiparats. Durant 2019, 191 pares treballadors es van beneficiar d’este permís. Consum, com a empresa d’economia social, busca facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral per a fomentar la corresponsabilitat entre hòmens i dones pel que fa a l’atenció dels fills.

Deu anys de permís ampliat

Consum porta més d’una dècada, des de 2009, donant dos setmanes més de permís paternal retribuït per als seus treballadors del que estableix la llei. En els últims 6 anys, quasi 900 pares treballadors de la Cooperativa s’han beneficiat d’esta mesura.

A més, Consum contempla altres mesures relacionades amb la família, incloses en el seu Catàleg “+de 75 Mesures per a Conciliar” la vida familiar i laboral, com la paga extraordinària per a treballadors amb fills amb discapacitat, el ‘val-canastilla’ de 50€ per naixement, la possibilitat d’acumular les vacances després de la baixa maternal o el permís de paternitat i el poder acumular el permís de lactància en 23 dies seguits.

Altres polítiques relacionades amb naixements amb les que compte Consum són el permís recuperable d’un dia per a ‘els avis’ per part de filla o nora o, per a fills prematurs que requerisquen hospitalització, que els pares puguen absentar-se una hora de la seua jornada laboral fins que el bebè reba l’alta metgessa i tots dos tinguen la possibilitat de reduir-se la jornada dues hores diàries més, si tots dos treballen en la Cooperativa.