Consum reduirà un 20% la bretxa salarial entre dones i homes

Les dones ja suposen el 60% de la direcció dels supermercats i el 30% dels llocs executius de la cooperativa.

27
Consum

Consum ha posat en marxa el seu III Pla d’Igualtat 2018-2022 amb el que es compromet a reduir un 20% la bretxa salarial entre dones i homes en els pròxims 5 anys. La bretxa salarial, que es calcula amb una mitjana global entre el salari de dones i homes, es deu al fet que les dones han accedit de forma més recent a llocs de responsabilitat.

Actualment, les dones ja suposen el 60% de la direcció dels supermercats i el 30% dels llocs executius. Amb este Pla, l’objectiu de la Cooperativa és continuar millorant la presència de les dones en llocs de responsabilitat a través d’un nou model de pla de carrera. A més, es preveu aplicar una millora retributiva al personal operatiu, que també contribuirà a reduir la bretxa.

D’esta forma, la Cooperativa posa de manifest la seua implicació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Dels 14.400 treballadors amb els quals la Cooperativa va tancar 2017, el 72,4% són dones, amb una mitjana de 39 anys.

A través d’este III Pla d’Igualtat, Consum assegura que tots els processos de selecció i promoció compten amb dones candidates que complisquen el perfil que se sol·licita. També formar al 100% de la cadena de comandament per a sensibilitzar en igualtat d’oportunitats i perspectiva de gènere. Així mateix, la Cooperativa té el compromís de sumar, almenys, una mesura més de conciliació a l’any, promoure l’accés d’homes a llocs de treball culturalment associats a les dones i afavorir l’accés a l’ús de persones amb discapacitat.

Igualtat en els òrgans de govern

En el Consell Rector (equiparable al Consell d’Administració d’una societat mercantil) la representació de les dones aconsegueix el 67% i en el Comitè Social (equiparable al Comitè d’empresa), format per 16 membres, la meitat són dones, entre elles, la presidenta.
Consum, com a empresa d’economia social, cerca facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral dels seus treballadors, posant a les persones per davant de qualsevol altre interès, per a millorar la qualitat de vida de les mateixes i d’aquelles que les envolten.

Consum elimina las bolsas de plástico de su tienda online