El Consell fomentarà el pasturatge per a prevenir els incendis forestals

Esta via de finançament s'emmarca en el Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 amb la finalitat d'ampliar i mantenir la xarxa d'àrees tallafocs.

incendios

El Consell d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha obert el termini de consulta pública d’una ordre d’ajudes per a incentivar el control de vegetació natural en zones estratègiques per a prevenir incendis forestals.

Aquesta via de finançament s’emmarca en el Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020 amb la finalitat d’ampliar i mantenir la xarxa d’àrees tallafocs i altres infraestructures de prevenció (punts estratègics de gestió, dipòsits d’aigua, observatoris i pistes forestals, entre uns altres).

En el seu text, es considera el pasturatge una pràctica agro-forestal sostenible, en la que el bestiar col·labora reduint els riscos d’incendi forestal mitjançant el control del desenvolupament de la vegetació, i generadora de biodiversitat, a causa de la dispersió de llavors.

Així mateix, l’aprofitament ramader és tingut en compte com un element clau en la revaloració i gestió multifuncional de les muntanyes de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa l’ordre entén el pasturatge en aquestes zones com una eina útil en la prevenció d’incendis forestals.

Es tracta d’una mesura preventiva a llarg termini, que redueix la vulnerabilitat de les masses forestals en disminuir la seua continuïtat i disponibilitat, fomenta la ramaderia extensiva i impulsa el desenvolupament sostenible de l’economia rural.