El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat hui les últimes dades de l’atur a nivell nacional corresponents al passat mes d’agost. Segons les xifres registrades en les oficines dels Serveis Públics d’Ocupació Estatal (SEPE) el va parar ha crescut en tota la Comunitat Valenciana en 8.850 aturats, un augment del 2,27% respecte al mes de juliol però una disminució en termes interanuals en 39.482 persones (9,02%).

A nivell autonòmic la xifra total d’aturats s’ha situat en 398.087 mentres que a nivell nacional el nombre d’aturats se situa en 3.382.324. D’eixos quasi 400.000 aturats, 232.043 són dones i 166.044 són homes mentre que 27.426 són menors de 25 anys.

Si s’analitza per províncies l’atur ha pujat tant a València, Castelló i Alacant amb unes taxes de 2,18% (4.312 persones), 1,76% (711 persones) i 2,54% (3.827 persones) respectivament. En termes anuals el nombre d’aturats ha descendit en 20.255 persones a València, en 14.327 a Alacant i 4.900 a Castelló.

Referent a aturats estrangers s’ha registrat un ascens a 56.003 persones el que suposa 107 aturats més que al juliol i 5.188 menys que a l’agost de 2016. Respecte a la procedència dels aturats estrangers, 25.324 són d’un país pertanyent a la Unió Europea mentre que 30.679 són extracomunitaris.

Per sectors el màxim increment de l’atur ha tingut lloc una vegada més en el sector serveis (4.530 persones), seguit per la indústria (3.137) i la construcció (2.084). Per contra, en l’agricultura l’atur ha descendit en 329 persones.