déficit

La Comunitat Valenciana va tenir fins al passat mes d’octubre un dèficit de 94 milions d’euros, equivalent al -0,09 per cent del Producte Interior Brut (PIB), enfront dels 630 milions (el -0,60 %) del mateix període de l’any anterior.

En termes generals, les comunitats autònomes havien registrat un superàvit d’1.267 milions d’euros fins al passat mes d’octubre, segons les dades de dèficit de les Administracions Públiques divulgats pel Ministeri d’Hisenda.

Per tant, atenent a estes dades, l’administració regional ha passat d’acumular un deute de 3.048 milions a l’octubre de l’any passat a eixe resultat positiu d’1.267 milions en el mateix període de 2017.

De les 17 comunitats, 9 d’elles tenen superàvit i les 8 restants encara reflecteixen deutes en els seus comptes.

Les que han acumulat superàvit són Astúries, Balears, Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Navarra, la Rioja i País Basc, mentre que les que romanen amb dèficit són Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, Madrid, Murcia i la Comunitat Valenciana.