inundaciones

El ple de la comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana ha homologat cinc nous plans territorials front emergències dels municipis de Gilet, Font d’En Carrós, Pego,Ràfot de Salem i Calles. També s’han homologat els plans municipals davant el risc d’inundacions de Catarroja i Mislata i el pla municipal davant el risc d’incendis forestals de Pego.

En total, amb l’homologació dels nous plans, ja són 299 municipis els que disposen d’un pla municipal davant emergències dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana. La següent fase serà la implantació del pla per part del municipi per comprovar la seva efectivitat.

Els plans territorials municipals davant emergències són documents que estableixen com ha de ser l’organització general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, i indiquen, tant els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, com la forma en la qual aquests s’organitzen amb l’objectiu principal de minimitzar les conseqüències.

Tant el pla territorial davant emergències com els diferents plans d’actuació davant riscos com a inundacions, incendis o sísmic, “són necessaris per donar una resposta adequada i protegir a les persones, els béns i el medi ambient”, ha assenyalat el director general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel.

El servei de planificació de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha assessorat en 2017, fins l’actualitat, a vint-i-un municipis de més de 5.000 habitants i ha elaborat els plans també a vint-i-un de menys de 5.000 habitants.