CRISTINA CORREDERA. Una escala estreta de caragol ens descobreix les voltes de Sant Nicolás. Un espai que des d’octubre els més privilegiats poden visitar. Sobre els cels de sant Nicolás descobrim que les voltes de la Capella de la Comunió pertanyen a dos segles diferents.

En la més antiga es pot apreciar clarament la rajola amb el qual la van construir així com grafitis del cos humà i d’un Crist coronat d’espines. En el pla arquitectònic les voltes es van remodelar per a eliminar les humitats, permetre la seua ventilació i el seu accés. Això va portar més descobriments com la signatura del seu autor.

La intervenció de la façana sud de l’església va portar més sorpreses, i és que després dels murs del segle XIX es conserva la façana original d’estil medieval. Si ens endinsem en la Capella de la Comunió podem veure com les construccions del segle XVII i XIX semblen una única obra.

Després de quasi nou mesos de treball en els quals es van solucionar els problemes d’humitat de l’edifici i la decoració de l’interior de la capella, ara es poden veure els resultats de la restauració de la Capella de la Comunió.

Tot això en un viatge artístic que en la visita de cada divendres quinze afortunats poden tenir en exclusiva.