Bono Alquiler Joven: cuánto dinero se recibe y cómo solicitarlo

El Consell de Ministres ha donat llum verda al Bo Lloguer Jove. Aquesta ajuda econòmica, de fins a 250 euros mensuals, s’ha aprovat des del Govern per a garantir l’accés a l’habitatge digne de lloguer i afavorir el procés d’emancipació dels joves.

Aquest bo, que ja ha entrat en vigor, està dirigit a aquelles persones de 18 a 35 anys. No obstant això, aquest sector poblacional ha de complir certs requisits per a rebre aquesta subvenció.

RENDA ANUAL MÀXIMA DE 24.000 EUROS

Entre les condicions que s’exigeixen per a rebre el Bo Lloguer Jove es troba la renda anual del sol·licitant. Així, aquelles persones els ingressos anuals de les quals no superen tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) podran sol·licitar aquesta concessió. Concretament, la xifra màxima d’ingressos per a rebre el bo són 24.318,84 euros anuals.

No obstant això, aquesta quantitat podria ser ampliada en cas de mobilitat laboral a una altra província o comunitat autònoma. De donar-se aquesta situació, la xifra màxima podria ascendir fins als 32.425,12 euros anuals.

A més, per a rebre aquesta ajuda és necessari acreditar la vinculació en un contracte d’arrendament. Així mateix, aquest habitatge ha de ser la residència habitual i permanent de la persona beneficiària. Una altra condició és que el preu del pis no excedisca els 600 euros mensuals. No obstant això, aquesta xifra es podria elevar fins als 900 euros si la comunitat autònoma ho decideix oportú.

LÍMIT DE 300 EUROS PER HABITACIÓ EN PISOS COMPARTITS

També existeixen excepcions amb els pisos compartits. En aquests casos, el límit fixat serà de 300 euros per habitació. No obstant això, aquest límit podria ampliar-se a 450 euros si el decideix la comunitat autònoma pertinent. També es pot imposar aquest màxim en habitatges que se situen en zones “tensionadas” per el lloguer.

Respecte a la quantia mensual del bo, es xifra en 250 euros. No obstant això, dependrà de cada situació i de cada persona sol·licitant. Així mateix, en pisos de lloguer compartits, podria haver-hi més d’un beneficiari del bo.

D’altra banda, la duració màxima del Bo Jove de Lloguer és de dos anys. Durant aquest procés, el sol·licitant ha de complir sempre els requisits exposats anteriorment.

SOL·LICITUD EN LES OFICINES DEL DEPARTAMENT D’HABITATGE

Aquesta ajuda es pot sol·licitar en les oficines del departament d’Habitatge de la comunitat autònoma del sol·licitant. La sol·licitud es pot realitzar tant de formar telemàtica com presencial. A pesar que encara falten uns serrells per a la seua oficialitat, aquesta ajuda té un caràcter retroactiu i ja es pot demanar.

Finalment, cal destacar que aquest Bono Alquiler Jove és complementari a altres ajudes econòmiques. Així, és compatible amb les pensions no contributives, l’Ingrés Mínim Vital (IMV) o el Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge 2022-2025.

En relació a l’última ajuda esmentada, en cas de sol·licitar totes dues concessions, el Pla Estatal seria de fins al 40% de la diferència entre el lloguer de l’habitatge i l’ajuda del Bo Lloguer Jove. Així, es podria arribar a rebre fins al 75% de la renda del lloguer amb la suma de totes dues.