solar
Técnico instalando paneles solares. / Foto:

Gràcies al reial decret (RD 244/2019) aprovat a l’abril de 2019, es comencen a veure cada vegada més instal·lacions solars en les teulades d’indústries o cases residencials. L’energia solar fotovoltaica ha arribat per a quedar-se. L’anomenat “impost al sol” passarà a la història, donant pas així al concepte de moda en el sector energètic, l’autoconsum solar.

A més de fomentar les energies renovablesla modalitat d’autoconsum solar implica un estalvi en la factura elèctrica i una menor dependència dels canvis de preu de la tarifa elèctrica, ja que una part del consum es cobreix amb l’energia generada pel sistema d’autoconsum fotovoltaic.

En què consisteix l’autoconsum fotovoltaic?

Una instal·lació d’autoconsum consisteix en una determinada quantitat de panells solars que proporcionaran una determinada potència. Aquests panells es connecten a un inversor de connexió a xarxa el qual s’encarrega de convertir l’energia proporcionada pels panells en energia usable en aqueixa ubicació. L’inversor es connecta a la xarxa elèctrica injectant tota l’energia que generen els panells a la xarxa interna de la casa. Si el consum és menor que l’energia produïda, injectarà en la xarxa els excedents. Per contra, si el consum és major que l’energia produïda, la diferència es consumirà de la xarxa.

La nova regulació permet injectar els excedents en la xarxa elèctrica. Aquests es valorarien a un preu mínim dictat per la companyia distribuïdora permetent reduir o compensar la part de consums de la factura elèctrica. Com a màxim, amb el consum zero només es paga la part fixa del rebut, lloguers i acabe de potència.

Abans de realitzar una instal·lació d’autoconsum cal tenir en compte diversos factors. Els següents passos ajuden a dimensionar correctament la instal·lació per a evitar una despesa excessiva en equips innecessaris.

Passos per a realitzar una instal·lació d’autoconsum a casa:

1- Valorar correctament la grandària de la instal·lació.

2- Confirmar que hi ha espai suficient en la coberta/teulada.

3- Adquirir el nostre kit solar d’autoconsum amb instal·lació.

Quins tràmits administratius són necessaris per a una instal·lació d’autoconsum?

En la instal·lació serà necessari realitzar tràmits legals per a complir amb la normativa. A més, és possible beneficiar-se d’alguns avantatges com la compensació d’excedents.

Els passos a seguir per a poder legalitzar una instal·lació d’autoconsum són els següents:

  • L’instal·lador realitzarà una memòria tècnica indicant característiques tècniques dels equips, costos d’instal·lació, etc.
  • Sol·licitar una llicència d’obra menor a l’ajuntament de la localitat corresponent aportant la memòria tècnica esmentada. La llicència d’obra implica el pagament d’una taxa administrativa amb un cost d’al voltant del 4% del valor dels productes i instal·lació (sense IVA).
  • Després de la concessió de la llicència, s’inicia el procés d’instal·lació de les estructures suporte per als panells. La instal·lació suposa col·locar els panells sobre les estructures, la connexió dels mòduls fins a l’inversor i la connexió de l’inversor amb la xarxa elèctrica. La instal·lació ja estaria produint energia i disposaríem d’un autoconsum totalment funcional.
  • L’instal·lador autoritzat ha de comunicar al Ministeri d’Indústria la instal·lació d’un sistema d’autoconsum, en la modalitat d’injecció d’excedents o sense abocament d’excedents, sobre el comptador elèctric de l’habitatge o local.
  • El Ministeri d’Indústria comunicarà a la companyia comercialitzadora que en un determinat CUPS s’ha instal·lat un autoconsum amb injecció d’excedents. La comercialitzadora i l’usuari pactaran el preu al qual es compensaran els excedents.

Els beneficis de l’autoconsum solar

  • Està indicat tant per a habitatges com per a empreses.
  • Suposa un estalvi mensual en la factura de la llum.
  • La posada en marxa és ràpida i senzilla.
  • El cost en manteniment és pràcticament nul.
  • Existeix la possibilitat d’obtenir ajudes i subvencions.
  • Ràpida amortització de la instal·lació.
  • Àmplia vida útil de tots els components de la instal·lació.
  • Ajudes a reduir l’emissió de C02 a l’atmosfera i protegir el medi ambient.

Adquireix el teu kit solar d’autoconsum en A tersa Shop

Ara ja coneixes els passos a seguir per a realitzar una instal·lació d’autoconsum en el teu domicili. En www.atersa.shop t’assessorem per a triar el kit solar d’autoconsum que millor s’adapte a les necessitats energètiques del teu habitatge, ajudant-te a reduir la teua factura elèctrica i fins i tot sense tenir coneixements tècnics. Tot el nostre equip estarà encantat de poder guiar-te en el procés.