La senyoreta Aroa Aguilar Fenollosa pertany Falla Zapadores – Vicente Lleó, eés preseleccionada i candidata aspirant a component de la cort d’honor 2018 per part del Sector de Quatre Carreres.