Alida
Pablo Casado durante su última visita a Alicante.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha imputado a tres compañeras del máster de Derecho Autonómico realizado por el nuevo presidente del Partido Popular, Pedro Casado, en el curso 2008-09 de la Universidad Rey Juan Carlos.

Entre ellas se encuentra Alida Mas Taberner, quien fue subsecretaria de la Conselleria de Educación durante el gobierno de Francisco Camps en la Comunitat Valenciana.

Además, otra de las citadas a declarar es María Mateo Feito, ligada al expresidente Mariano Rajoy. Mateo ejerció durante 2012 como subdirectora general adjunta de Ordenamiento Jurídico Económico del ministerio de Economía, puesto que mantuvo hasta 2014 cuando pasó a ser asesora de la secretaria de Estado de Empleo.

La tercera compañera de Casado es María Dolores Cancio, profesora de la misma universidad donde cursó el máster y coautora de diferentes publicaciones con Enrique Álvarez, exdirector del Instituto de Derecho Público y también investigado en el ‘caso máster’.

 

La titular del Jutjat d’Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha imputat a tres companyes del màster de Dret Autonòmic realitzat pel nou president del Partit Popular, Pedro Casado, en el curs 2008-09 de la Universidad Rey Juan Carlos.

Entre elles es troba Alida Mas Taberner, qui va ser subsecretària de la Conselleria d’Educació durant el govern de Francisco Camps en la Comunitat Valenciana.

A més, una altra de les citades a declarar és María Mateo Feito, lligada a l’expresident Mariano Rajoy. Mateo va exercir durant 2012 com a subdirectora general adjunta d’Ordenament Jurídic Econòmic del ministeri d’Economia, on es va mantindre fins a 2014 quan va passar a ser assessora de la secretària d’Estat d’Ocupació.

Segons arreplega l’Agència EFE, les tres companyes de Pablo Casado han sigut citades en qualitat d’investigades el pròxim 2 d’agost en un cas en el que l’actual president del PP no podrà ser imputat a causa de l’aforament davant el Tribunal Suprem de Justícia.

Tant Alida Meas com María Mateo i María Dolores Cancio hauran d’aportar els treballs i documents de les assignatures no convalidades per a demostrar que sí que es van lliurar en 2009, any en el que estudiaven el màster que Pablo Casado va superar després de cursar 4 de les 22 assignatures a causa de la convalidació de les altres matèries però del que no han aconseguit localitzar-se els treballs lliurats que acrediten la superació d’estes.

El mateix dijous de la setmana vinent, la jutgessa ha citat com a testimonis a cinc companys més de la promoció amb la finalitat d’indagar en els mètodes d’avaluació i decidir així si s’inhibeix o no en el Suprem.