Alfafar triplica el nivell de Transparència Municipal

El Consistori es troba entre els 10 ajuntaments més transparents de la Comunitat Valenciana i entre els 60 primers a nivell nacional.

52
Transparencia

L’Ajuntament d’Alfafar ha aconseguit triplicar el seu nivell en Transparència Municipal, des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al desembre en 2015. Així, Alfafar se situa en el segon lloc en el rànquing de transparència de municipis de l’Horta Sud amb més de 15.000 habitants que elabora Dyntra, plataforma col·laborativa a nivell mundial que el seu objectiu és mesurar i fiscalitzar la transparència municipal.

A més, l’augment de l’índex de transparència del 42,77% a un 64,78% en a penes 4 mesos, des de l’última avaluació el juny passat, ha possibilitat que Alfafar siga el 7° ajuntament més transparent de la província de València, el 8° de la Comunitat Valenciana i el 59° de tot l’estat espanyol, per damunt de capitals de província com La Corunya, Salamanca, Girona o Teruel, entre unes altres. Unes dades que ratifiquen el compliment de les obligacions de l’**Ajuntament en matèria de Transparència Municipal en els últims anys, des de l’entrada en vigor de la Llei de Transparència.

Amb l’objectiu d’anar més enllà de les obligacions que arreplega la Llei, des de l’àrea d‘Estadística, Avaluació i Qualitat de l’Ajuntament d’Alfafar es van impulsar una sèrie d’accions en la secció web de Transparència Municipal, el resultat de la qual ha millorat considerablement els sis blocs temàtics avaluats per **Dyntra: Transparència municipal, Participació i col·laboració ciutadana, Transparència economicofinancera, Contractacions de serveis, Urbanisme i obres públiques, i Open Data. Una millora que ha permès l’augment de l’índex de transparència fins al 64,78% actual i les excel·lents posicions d’Alfafar en els rànquings.

Totes les àrees del consistori s’han implicat en aquesta millora contínua de la Transparència Municipal que, unit a la implantació de l’Expedient Electrònic, s’aconsegueix una administració cada vegada més transparent i accessible per a tota la ciutadania d’Alfafar.