Los técnicos que están realizando los trabajos de recuperación en el barranco del Poyo.

Després de mig any d’intens treball en el ‘Projecte Canyar’ per a recuperar l’Albufera, Heineken España i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana han iniciat la plantació d’un total de 4.276 exemplars de 20 espècies autòctones per a rehabilitar l’entorn del Barranc del Poyo.

L’objectiu és la restauració d’aquesta conca al seu pas pel terme municipal de Quart de Poblet, facilitant l’augment del cabal d’aigua d’un dels principals afluents de l’Albufera de València, que experimenta desgast hídric, pèrdua del sòl i risc d’inundacions quan es produeix una sobtada pujada fluvial.

Els tècnics que estan realitzant els treballs de recuperació en el barranc del Poyo.

Les accions realitzades fins al moment han estat principalment orientades a la **sustituciónde canyes per altres espècies en més de 1,52 km.Aquesta vegetació és considerada un dels 100 organismes més invasors del món per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) i afecta directament a la riquesa hídrica del sòl, ja que un metre quadrat de canyes consume deu vegades més aigua que un de qualsevol altra espècie de ribera.

Ara s’inicia la plantació d’espècies autòctones, que contribuirà a incrementar la diversitat d’hàbitats, d’espècies de flora i la complexitat estructural de les riberes, amb el que la seua capacitat d’acolliment de fauna augmentarà.

A més, l’actuació permetrà l’establiment d’una vegetació naturalment resistent al foc, que evitarà que el barranc del Poyo es convertisca en un element transmissor durant un eventual incendi.

Un dels treballadors del projecte Cañaveral.

Finalment, els treballs suposaran una notable millora paisatgística del barranc del **Poyo i el seu entorn, en el qual s’incrementarà la visibilitat i accessibilitat, restaurant les formacions vegetals autòctones en harmonia amb el paisatge circumdant. A més, es retiraran els residus i obstacles presents en el llit per a aconseguir, en combinació amb el patrimoni cultural del municipi, fomentar la diversificació de l’economia campestre a través del turisme, ateses les prioritats de desenvolupament rural plantejades des de la Unió Europea.

Totes aquestes accions s’emmarquen dins del conveni signat al setembre del 2017 entre HEINEKEN España i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

És destacable l’aportació de l’Ajuntament de Quart de Poblet, que ha obtingut 15 exemplars d’oms del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seua Subdirecció General de Política Forestal, sent aquests exemplars resistents a la grafiosis (malaltia que ha provocat la mort de gran part de les olmedas silvestres), per a dotar d’un major valor ambiental, de gran importància històrica i de biodiversitat adicional a aquesta actuació modèlica en el Barranc del Poyo.

Un altre dels treballadors realitzant treballs de recuperació mediambiental.

Les espècies de ribera autòctones provenen del Centre de per a la Investigació i Experimentació Forestal (**CIEF) dependent de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana. Mentre que les espècies Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Cladiummariscus, Lysimachiaephemerum, Dorycniumrectum i Sparganiumerectumson del Centre de Centre de Conservació d’Espècies Dulciaqüícoles del Palmar.

Amb el Projecte Canyar s’espera restituir al medi ambient una quantitat d’aigua propera als 348 milions de litres d’aigua, equivalent a 1,5 vegades la producció de cervesa a la fàbrica que HEINEKEN España té a Quart de Poblet, on s’elaboren les cerveses Heineken®, Amstel, Amstel Radler i Cruzcampo, entre unes altres.