La Comunitat Valenciana estrena Fase 2 en una jornada de incertidumbre por las nuevas medidas
València prepara sus playas para la autorización del baño en la fase 2 - EUROPA PRESS

El portal d’ocupació de la Generalitat publicava ahir dimecres la convocatòria per a contractar a 1.000 joves de la Comunitat Valenciana. Aquests treballaran com a auxiliars de platja durant els mesos de juliol i agost. Tots ells s’encarregaran d’oferir informació sobre normes de protecció per a garantir un estiu segur després de la pandèmia en el litoral.

Els auxiliars es distribuiran per les platges dels municipis de les tres províncies. Alacant comptarà amb 418, Castelló tindrà 234 i València disposarà de 348. La duració del contracte serà del 24 juny al 7 de setembre i salari serà el propi del funcionariat interí de Grup C2 i classificació 12 E015.

Labora realitzarà una preselecció de 1.250 joves per a posteriorment quedar-se amb 1.000 persones. Els seleccionats seran els que porten més temps desocupats i en cas d’empat guanyaran els de major edat. La resta quedarà com a reserva per a possibles baixes o renúncies.

REQUISITS PER A SOL·LICITAR L’OCUPACIÓ

El principal requisit que ha establit la Generalitat és tenir entre 18 i 30 anys. A més, s’ha d’estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria i el permís de conduir tipus B. També hauran de tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés a l’ocupació pública.

No és necessari tenir experiència prèvia en aquesta ocupació perquè hi haurà un curs formatiu gratuït durant els últims deu dies de juny. Ací aprendran les mesures de seguretat i protecció que han de traslladar a turistes i usuaris de les platges.

COM SOL·LICITAR EL LLOC I DATA LÍMIT

Les sol·licituds hauran de presentar-se ràpidament perquè el termini acabarà demà divendres 12 de juny a les 14 hores. Es publicaran tres ofertes, una per cada província, i les persones interessades únicament podran postular-se en una d’elles. Si es presentaren a més d’una oferta el sistema només tindrà en compte la primera inscripció.

Els joves que ja estiguen en Labora com a demandants d’ocupació simplement hauran d’inscriure’s en aquesta oferta a través de la web GVAJobs (el número de l’oferta per a València és: 546805). Aquells que no estiguen apuntats en Labora han de registrar-se primer com a demandants d’ocupació a través de la web. Una vegada realitzat aquest pas podran apuntar-se a l’oferta.

I QUÈ FAIG SI RESULTE UN DELS SELECCIONATS?

Les 1.250 persones preseleccionades rebran un correu electrònic en finalitzar el termini de presentació de candidatures. Es facilitarà un enllaç per al tràmit telemàtic on hauran d’aportar la documentació acreditativa dels requisits: còpia del DNI/NIE (totes dues cares), còpia de la titulació acadèmica i copia permís del conduir B.

Aquest tràmit de presentació de la documentació haurà de completar-se abans del dilluns 15 de juny a les 23.59 hores. Per a identificar-se en aquest tràmit i presentar la documentació requerida, les persones preseleccionades usaran el codi PIN (AutoServef).

L’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergència comprovarà la documentació aportada. Després d’això efectuarà el nomenament de les 1.000 persones com a funcionariat interí de grup C2 de la Generalitat.

QUINES FUNCIONS REALITZARAN?

En concret, les funcions dels llocs seran les de vetlar pel compliment de les mesures de distanciament social. A més, segons la Generalitat, faran tasques emmarcades en l’àmbit de la comunicació i informació del document de Guia de Platges Segures.

També hauran de col·laborar en el control d’accés i aforament de platges; assegurar el correcte ús dels itineraris marcats per a l’entrada i eixida; ordenar i planificar un adequat gaudi del bany, així com notificar les incidències a la Policia local a través de les comunicacions que els seran lliurades.

En cas de produir-se una emergència contactaran amb el 112. Així mateix, hauran d’informar diàriament, i sempre que així siga requerit per l’òrgan corresponent, de la situació de la platja referent a ocupació i incidències i tindran mobilitat provincial.