Mislata

Transparència en una Administració Pública és l’eina que garantix als ciutadans el dret a la participació en els assumptes públics i a l’accés als arxius i registres administratius. En aquest sentit, Dyntra, una plataforma col·laborativa independent que té com a objectiu el mesurament i fiscalització del compliment del dret de la ciutadania a accedir a la informació pública de governs, administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials d’una manera eficient, transparent i oberta, ha situat a l’Ajuntament de Mislata com el primer de la Comunitat Valenciana i el lloc 27 de tota Espanya en compliment de la Llei de Transparència.

Segons aquest indicador, el Consistori presenta un 71’7 % de compliment de l’índex establit per aquesta plataforma. L’avaluació es dividix en sis blocs: Transparència municipal, Participació i col·laboració ciutadana, Transparència economicofinancera, Contractacions de serveis, Urbanisme i obres públiques, i Open Data. En cadascun d’ells, l’Ajuntament aconseguix un més que sobrat aprovat, destacant el bloc econòmic i financer en el qual s’acosta al 100 %.

Des de l’Ajuntament s’està treballant molt per a aconseguir una administració cada vegada més transparent i accessible i s’espera seguir millorant en aquest indicador pel compromís que es té amb la ciutadania.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “la transparència és un dels eixos d’aquest govern municipal, i volem seguir destacant en aquest sentit, perquè els governants no solament hem de ser honests i responsables, sinó que hem de donar comptes de la nostra gestió a tota la ciutadania”. Al que ha afegit que “hui els ciutadans de Mislata tenen més eines que mai per a conèixer com funciona l’ajuntament, accedir a informació econòmica, veure les actes i plens per streaming, posant a l’abast de tots els mecanismes de control de la gestió pública”.