Tres cafès al dia poden allargar la vida

El seu consum estaria associat a un menor risc de morir per qualsevol causa.

Prendre tres tasses de cafè al dia podria reduir el risc de mort prematura. Un parell d’estudis americans diuen que este producte originari d’etiopia podría minimitzar el risc de moror per qualsevol causa, sobre tot per cáncer o problemes circulatoris.
Açò és el menys el que indiquen dos estudis en Estats Units que tiren per terra investigacions anteriors que deia just el contrari, és a dir, que el consum de cafè era perillós
D’acord amb els estudis, el consum de cafè estaria associat a un menor risc de morir per qualsevol causa, especialment si es tracta de càncer, malalties circulatòries o de l’aparell digestiu.
Així i tot els autors incideixen en la necessitat de noves investigacions per a descobrir quins són els components del cafè que poden proporcionar els efectes beneficiosos i que en cap cas estarien lligats a la cafeïna
En el món es consumeixen diàriament uns 2250 milions de cafès diaris. Un producte que és originari de Etiopia i que ara, a més de despertar-nos també podria contribuir a allargar-nos la vida.