El diseño del futuro polígono de Vara de Quart incluye la construcción de mil viviendas
Estrategia de

El polígon Vara de Quart viurà en cinc anys una reconversió que el convertirà en el pol innovador de la ciutat de València. A més, el futur districte innovador no sols cercarà ser el Silicon Valley espanyol, també comptarà amb un miler d’habitatges.

El Ajuntament de València pretén crear mil habitatges i entre un 30%-40% seran públiques. La finalitat de transformar Vara de Quart en un nou polígon és facilitar la instal·lació a grans empreses tecnològiques. Es tracta de tota una oportunitat perquè existeixen dificultats per a trobar sòl disponible a la ciutat de València. La modificació es durà a terme per mitjà de tres grans estratègies: urbanística, econòmica i social.

En el pla urbanístic i en el curt termini, el consistori vol que es puguen oferir ja les parcel·les que puguen resultar interessants, fins i tot abans que es duga a terme la modificació del planejament. A mitjà i llarg termini es destinarà entre un 40% i un 50% de sòl per a oficines. A més, s’oferirà un 20% i un 30% per a ús residencial.

D’altra banda, s’elaborarà un pla d’infraestructures perquè el polígon estiga ben comunicat amb els principals eixos de transport. Ací es pretén crear un pla de mobilitat per a millorar l’actual dèficit de transport urbà. També se cerca generar un pla de sostenibilitat que preveja nous espais verds.

En el pla econòmic se cerca que el futur polígon d’innovació es convertisca en un focus d’activitat econòmica i creació d’ocupació amb empreses de coworking i acceleradores d’empreses.

El diseño del futuro polígono de Vara de Quart incluye la construcción de mil viviendas
Vista general del polígon Vara de Quart

VARA DE QUART EL NOU SILICON VALLEY

El futur pol innovador de Vara de Quart se centrarà en quatre grans àrees productives: el sector agroalimentari; les indústries culturals i creatives; les energies renovables i les indústries digitals.

El redactor del document, Miquel Barceló, ha fixat un període de cinc anys per a la implementació del nou districte innovador. No obstant això, considera que, a partir del primer any, començarà la transformació urbana, econòmica i social.

El futur districte innovador tindrà unes 60 hectàrees. Aquest començarà per una modificació urbanística que permetrà la creació de zones residencials; espais verds; serveis públics; carrils-bici i mitjans de transport, entre altres elements.

El polígon Vara de Quart és un espai creat a mitjan anys seixanta per a allotjar les indústries que van abandonar el centre de la ciutat. La transformació prevista per als pròxims anys, inspirada en models ja en vigor en ciutats com Barcelona o Londres, treballarà la col·laboració pública i privada i s’inspirarà en altres pols innovadors coneguts a tot el món com Silicon Valley.