valenciaport

L’Autoritat Portuària de València ha presentat hui els resultats de l’estudi de “Impacte Econòmic dels ports de l’Autoritat Portuària de València en 2015”, elaborat pel Departament d’Economia i Ciències Socials a través del Grup de Recerca d’Economia Internacional i Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València.

L’acte, celebrat en l’Edifici del Rellotge, ha comptat amb la presència de María Luisa Martí, autora de l’estudi; Aurelio Martínez, president de l’Autoritat Portuària de València (APV); José Llorca, president de Ports de l’Estat; i Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana.

Impacte Econòmic

L’informe, que no inclou els efectes econòmics del sector creuers, té per objectiu quantificar l’impacte econòmic associat a l’activitat comercial de Valenciaport en 2015, en termes de producció, renda i ocupació en l’economia valenciana, utilitzant la metodologia input-output.

L’informe conclou que el valor afegit brut generat pels tres ports gestionats per l’APV ascendix a 2.352 milions d’euros, el 2,49% del total de la Comunitat. Aquesta xifra sorgeix dels 723,45 milions d’euros generats per l’activitat inicial de Valenciaport i per l’impacte econòmic que la seua activitat propícia en les empreses de la comunitat portuària, una activitat que implica una suma de valor d’1.629 milions d’euros, entre directe, indirecte i induït.

Per sectors econòmics, cal destacar l’impacte en sectors com a transport i comunicacions, que representa el 19,11% del total; construcció, que aconsegueix el 14,96%; immobiliària i serveis a empreses, amb el 14,91%; i comerç i reparació, amb el 13,40%. Tots ells són sectors sobre els quals la indústria portuària té una gran influència, a causa de la seua forta dependència per a assegurar-se un correcte funcionament.

Impacte en l’ocupació

Pel que fa a l’ocupació, les empreses relacionades amb Valenciaport han generat 36.978 ocupacions, xifra que representa el 2,04% sobre el total de llocs de treball de la Comunitat Valenciana i que mostra la importància que té Valenciaport com a factor generador de llocs de treball.

En concret, en l’actualitat, treballen en Valenciaport 7.667 treballadors, entre operaris i prestadors de servei. Els tres ports generen, a més, altres 29.311 llocs d’ocupació entre directes, indirectes i induïts. Per sectors, el principal efecte es produeix en el de transports i comunicacions que, amb 13.564 ocupacions, suposa l’11,79% del total de treballadors d’aquest sector a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, les rendes salarials brutes generades per l’activitat de Valenciaport ascendeix a 1.194 milions d’euros, un 2,25% de les rendes salarials de la Comunitat Valenciana.