En plena era de la informació, on la banca electrònica té quasi el monopolide les nostresdespeses i estalvis,sembla que encara queda lloc per a les vellescostums.

Segons un estudi del Bancd’Espanya, vora un 40% delsvalencians que poden permetre’sestalviardiners a final de mes ho fanguardantelsdiners a sa casa, “baix el matalàs”.

Li hempres el pulsalscarrers de València i sembla que elsresultats de l’estudi del Bancd’Espanya no tenenmassacrèdit entre elsciutadans de la capital. No obstant, alguns no descarten guardar diners a casa en algún momento de la seua vida. “Lo poco que tienes en el banco te lo quita hacienda”, asseguren.

De l’enquesta també sorpren una altra dada, i és que aquesta afirma que tres de cada cincvalencians gasten menys del que guanyen, i per tantsóncapaçosd’estalviar un grapatd’euros al mes.

Front aquestaafirmació, la ciutadania també responincrèdula: “Para qué quiero guardar, si es que no tengo suficiente para pasar el mes”.

La realitatés que quasi ú de cada tres valencians té problemesper a arribar a final de mes, una tasca que han de resoldreambajuda de familiars, prèstecs o hipoteques.