Foto: Alberto Sáiz

El pianista valencià Francesc Llop i Álvaro, doctor per la facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i professor de Conservatori, ha realitzat el primer estudi científic i musical de les campanes de les 91 catedrals d’Espanya. En el seu treball ha catalogat les característiques sonores d’un total de 855 campanes sobre el total d’1.096 que podem escoltar avui dia.

En altres països de la Unió Europea “hi ha nombrosos estudis musicals de les seves campanes, -aquests pertanyen al món dels carillones i per tant es tracta d’instruments afinats que estan pensats per fer melodies”-, al nostre país “es tracta del primer estudi científic i musical d’aquestes característiques sobre campanes tradicionals”, segons el jove músic.

La tesi de Francesc Llop i Álvaro elabora un inventari de les campanes des d’un punt de vista sonor, l’aplicació de la qual permetrà la substitució d’una campana per una altra de similar so en el cas de trencament, o afegir una nova que mantingui la coherència musical interna amb la resta del conjunt”, segons ha explicat. Del total de campanes analitzades, la més antiga ha estat la que porta per nom la “Bamba” de la Catedral d’Oviedo datada l’any 1219, i les més modernes ja daten de principis del segle XXI.

Llop analitza amb programes informàtics i una sèrie d’experiments detalla les característiques de cadascuna de les cinc notes principals de cada campana així com els sons de cada instrument, com es forma i com es produeix. A més, aquesta anàlisi tècnica es compara amb la percepció o “nota de cop” de cada campana, és a dir el so que es creu escoltar quan les campanes sonen, que no sempre concorda amb un dels parcials que es troben de manera física en la campana, ja que el to final, com diu Rogers, és un fet subjectiu.