contaminación

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), en col·laboració amb Datadista, ha comprovat els nivells de partícules en suspensió causades per les emissions contaminants en les deu capitals de província Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Màlaga, Palma de Mallorca, Sevilla, València, Valladolid i Saragossa, comparant-los amb els límits permesos en la Union Europea i els recomanats per l’OMS.

Segons l’OCU els resultats són molt preocupants i urgeix adoptar solucions, amb mesures que a penes existeixen i quan n’hi ha són insuficients.

Estes són les emissions mitjanes anuals de les partícules en suspensió més xicotetes (PM 2,5):

Com veiem, a Sevilla, Barcelona, València i Palma superen àmpliament la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): 10 μg/m3. El 97% de les estacions de mesurament municipals instal·lades van superar en algun moment els 25 μg/m3 diaris, un altre límit d’emissions màximes que estableix l’OMS.

Amb les emissions grans (PM10), mateix problema:

Com veiem, les dades no són molt millors. Sis de les deu ciutats analitzades van superar o van igualar el límit mitjà d’emissions anuals proposat per l’Organització Mundial de la Salut (20 μg/m3). El 83% del total de les estacions de mesurament instal·lades va superar els 50 μg/m3.

Quines són les causes de la contaminació urbana?

És un fet: l’aire de les ciutats espanyoles té elevats nivells de partícules contaminants. Estes partícules són originades per:

 • Els motors dels vehicles (els dièsel en gran manera).
 • La combustió derivada de les calderes de carbó.
 • L’activitat industrial.
 • Pedreres i cementeras.
 • Altres transports, com a avions o vaixells.

Com acabar amb la contaminació?

La major part de les grans ciutats espanyoles compta amb estacions de mesurament d’emissions de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) amb l’objectiu de detectar pics de contaminació i actuar en conseqüència.

En què consisteix eixa actuació? A dissenyar i implementar protocols d’actuació, que en la meitat de les ciutats de l’estudi brillen per la seua absència.

Barcelona

 • Restringeix la circulació en el municipi a vehicles sense etiqueta DGT
 • Restringeix aparcament
 • Rebaixa preu transport públic
 • Reforça transport públic

Madrid

 • Restringeix la circulació en el municipi a vehicles sense etiqueta DGT
 • Restringeix aparcament
 • Rebaixa la velocitat
 • Reforça transport públic

Sevilla

 • Restringeix el trànsit en la zona afectada
 • Restringeix aparcament
 • Rebaixa la velocitat
 • Reforça transport públic

València

 • Restringeix la circulació en el municipi segons matrícula
 • Restringeix aparcament
 • Reforça transport públic

Valladolid

 • Restringeix el trànsit en la zona afectada
 • Restringeix aparcament
 • Rebaixa la velocitat
 • Reforça transport públic