El projecte que l’Ajuntament ha dissenyat per al desenvolupament del Grau es planteja com un espai que millora les condiciones d’habitabilitat sobre el projecte anterior, presenta “àmplies zones verdes”, ofereix solucions de planejament i infraestructures tant de mobilitat com de sanejament, i definix una àmplia zona verda amb una tipologia pròpia en el conjunt global del Jardí del Túria. El projecte inclou, a més, una passarel·la per als vianants que uniria provisionalment el Grau amb l’avinguda de França fins el soterrament definitiu de les vies del tren.

Entre els aspectes més destacats del nou PAI, destaquen elements com ara la reducció de carrils de circulació i aparcament al costat de les marginals del riu, l’increment de les vivendes protegides, VPP (que creixen del 15% de l’anterior projecte al 30%), una passarel·la provisional per a vianants sobre les vies fèrries en tant s’execute el soterrament d’estes, o les millores en les infraestructures de sanejament. El delegat de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, ha presentat hui els principals eixos del nou planejament.

L’edil ha recordat que el projecte que es presenta i que arranca ara la seua tramitació ha hagut de salvar les condicionants “derivades del planejament impulsat pel Govern anterior”, un pla condicionat pels problemes derivats de les previsions del circuit de Fórmula 1, entre altres aspectes. Una vegada definida la solució de planejament elaborada pel Govern de la Nau, esta serà ara informada pels servicis municipals corresponents i, posteriorment, se sotmetrà a informació pública per tal que ciutadania i entitats puguen realitzar les aportacions, propostes o esmenes que consideren.

Tal com ha explicat Sarrià, el nou planejament «soluciona part dels reptes que ens havíem plantejat en el full de ruta ara fa un any, i contribueix, per un costat, a garantir la urbanització d’un sector en el qual s’aposta por l’edificació d’altura per poder generar grans espais verds, i de cara a la seua relació amb el futur Parc de la Desembocadura; i, alhora, dóna una solució hídrica que permet executar la urbanització del sector i l’últim tram del jardí. Finalment, el pla oferix una solució provisional al problema de les vies de Serradora».

Cal tindre en compte que “durant els anteriors mandats, el planejament no s’havia anat adaptant a les decisions polítiques, i havia quedat obsolet: era necessari modificar-lo i adaptar-lo”, especialment quant a les actuacions per a la celebració de carreres de F1 i a les solucions hídriques necessàries per a l’últim tram del llit.

UN 30% DE VPP I EDIFICACIONS A ALTURA AMB ZONES OBERTES

Un dels elements destacats del PAI, que fa referència a l’edificabilitat, és que preveu la reserva d’un 30% de l’edificabilitat per a VPP (vivendes protegides), la qual cosa suposa multiplicar por dos el percentatge reservat pel Govern anterior, que l’havia reduït al 15%. Atès que es tracta d’un sector consolidat (amb una edificabilitat reconeguda), que l’Ajuntament està obligat a assumir, s’ha optat per edificacions en altura alineades amb els dos principals eixos de l’espai, la qual cosa permet guanyar espai en superfície i mantenir les zones obertes i verdes. Les altures oscil·len entre les 20 a 25 plantes, amb un edifici singular que arribarà a les 45.

El regidor ha mostrat una figuració del resultat final del Pla. En ella es pot observar un tram final del riu que manté la seua fisonomia plana, sense muralletes, i amb gran amplària (fins a 152 metres) d’un extrem a l’altre. Per a açò s’ha reduït un carril en cada sentit (un de circulació i un altre d’aparcament) i la superfície de voreres, la qual cosa ha permès guanyar zona verda central. Quant a les solucions hídriques, s’establix l’habilitació d’un dipòsit de tempestes, que anirà a càrrec del sector, i un desguàs de pluvials. Es definirà una làmina d’aigua central, que connectarà amb la prevista en el futur parc de la Desembocadura.

EL SOTERRAMENT DE LES VIES

Vicent Sarrià ha subratllat el «ferm compromís del Govern Municipal amb la necessitat d’executar el soterrament de les vies del tren, com més prompte millor». El regidor ha recordat que la iniciativa «té, òbviament, un cost econòmic, que l’Ajuntament no pot assumir a soles, i per això exigim una negociació amb el Ministeri de Foment». No obstant això, mentre este procés es desenvolupa, el planejament ha de donar una solució pràctica que «no només garantisca la permeabilitat entre el sector de l’avinguda de França i el nou sector del Grau, sinó que dote la zona de qualitat tant urbana com paisatgística i ciutadana». Per això, el PAI preveu la possibilitat d’un itinerari per als vianants en forma de suau pujol, amb una passarel·la sobre l’actual traçat de les vies, que funcionaria mentre es procedix a l’execució del soterrament de les vies.

L’edil s’ha referit també a les edificacions propietat, respectivament, de la Generalitat i de la Guàrdia Civil, que es veuen afectades pel projecte, i que es preveia inicialment suprimir. Sarrià ha subratllat que “estem davant un document inicial” que encara ha d’estudiar i resoldre les diferents propostes i peticions de les instàncies implicades. En l’actualitat, tots dos edificis estan en ple ús.

En dades, el PAI del Grau establix una edificabilitat de 379.663 m2 de sostre, amb una superfície de residencial de 284.747 m2, i una reserva de terciari (és a dir, el previst per a prestació de servicis públics per part d’empreses o organismes) de 94.915 m2 (el 25% de tota l’edificabilitat).

El regidor ha conclòs la presentació explicant que, òbviament, «els tràmits de planejament són més llargs i tediosos del que ens agradaria», però ha subratllat la seua voluntat i la de tot el Govern municipal perquè «en esta legislatura s’inicie el tràmit d’aprovació del PAI del Grau amb les seues diferents fases».