iDental

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana alerta sobre les propostes que estan realitzant les entitats financeres i les seues clíniques col·laboradores als afectats pel tancament de les Clíniques iDental.

En un primer moment, algunes financeres remeten als afectats a una clínica dental amb una gran xarxa d’establiments, perquè els realitzen les valoracions dels tractaments odontològics informant dels treballs pendents i les seues pròpies propostes de tractament. Posteriorment, i una vegada elaborats els informes se’ls comunica als afectats, que per a poder remetre els informes a les financeres i iniciar el tractament proposat per la nova clínica, han de signar uns documents en els que accepten continuar així els tractaments iniciats per les clíniques iDental, però renuncien a qualsevol reclamació enfront de la nova clínica i la financera.

Segons les primeres visites dels afectats a les clíniques col·laboradores de les entitats financeres, el principal inconvenient és que les propostes de tractament recomanat o bé inclou menys serveis que el tractament odontològic contractat per iDental, o bé proposen un tractament odontològic addicional sense informar en cap moment que l’acceptació d’aquests tractaments té un cost afegit. Cap de les dos opcions són satisfactòries per als afectats, en el primer cas perquè no finalitzen el tractament odontològic tal com ho havien contractat inicialment amb iDental i en el segon cas perquè han de finançar un tractament addicional.

Davant aquests fets, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana exigeix a les entitats financeres que complisquen el tractament inicialment contractat amb iDental sense cost addicional per a l’afectat, i recomana a tots els afectats que no signen cap document sense assessorar-se prèviament.

http://7televalencia.com/pacientes-idental/