Valenciaport

Valenciaport va canalitzar el passat mes d’agost 452.642 TEU, xifra que suposa el millor registre del mes d’agost de tota la història. L’increment s’ha degut fonamentalment per la força amb la qual han crescut el nombre de contenidors plens; tant d’importació, exportació i de trànsit.

Així, el passat mes d’agost van passar per les terminals de Valenciaport un total de 360.357 TEUs (contenidors de 20 peus) plens, xifra que representa un augment del 17,50% respecte als 306.692 TEUs tramitats durant el mes d’agost del passat exercici.

Del total de contenidors plens que van passar per Valenciaport, 81.170 van ser de càrrega (d’exportació) el que va suposar un augment del 18,13%; 66.082 van ser de descàrrega (importació) el que suposa un augment del 18,14% i 213.103 foren de trànsit (que es van descarregar en les terminals de Valenciaport per a reexpedir-los a altres destinacions), quantitat que també reflecteix un augment del 17,06%. En canvi, els contenidors buits gestionats van ser 92.285, xifra un 15,91% inferior a la del mateix mes de l’any anterior.

La suma de plens i buits va aconseguir les 452.642 unitats; que enfront de les 416.436 de l’any passat, permet anotar una pujada en l’agost últim del 8,69%. Es tracta del millor mes d’agost en la història del port de València i representen un reflex del dinamisme de les empreses d’un hinterland portuari cada vegada més competitiu i obert als mercats internacionals.

Afegint els resultats del mes d’agost a les set primeres mensualitats de l’any en curs les dades globals acumulades indiquen que el tràfic acumulat de l’any consolida la senda del creixement iniciada el passat mes de juliol, amb un total de 3.200.935 TEU i un augment de l’1,44%.

El comerç exterior de contenidors plens és el principal responsable d’aquest bon registre amb un increment del 6,79% en aquest període. En concret, l’exportació avança un 7,91% mentre que la importació experimenta un alça del 5,28%. El trànsit de contenidors també manté la tònica positiva amb un avanç del 4,37%. Per contra, els contenidors buits evolucionen negativament en descendir un 18,46% fins al mes d’agost.

Pel que fa al tràfic total, fins al mes d’agost Valenciaport ha manipulat 49.071.233 tones, xifra que suposa un creixement del 2,85%. El import-export de mercaderia general ha augmentat un 7,08% fins a un total de 15.399.038 tones. En concret, les exportacions avancen un 7,12% fins als 9,84 milions de tones a causa del bon comportament de països com Estats Units (+14,44%) i el Marroc (+3,54%). Per la seua banda, les importacions pugen un 7,02%, amb 5,56 milions de tones, impulsades pels resultats de països com Xina (+15,33%), França (+29,52%), Estats Units (+11,50%) i Turquia (+33,13%). El trànsit global en aquest període ascendeix un 5,67%.

La mercaderia general en contenidor experimenta un alça del 5,03%, amb un total de 37.628.057 tones. Aquest creixement se sustenta, fonamentalment, en el comportament de mercaderies com els altres materials de construcció que, amb 3,87 milions de tones, pugen un 7,34%; resta de mercaderies que, amb 1,46 milions de tones, registren un increment del 2,85%; i els productes químics que, amb 1,27 milions de tones, augmenten un 2,86%.

Així mateix, la mercaderia general no contenitzada es manté en registres positius, amb un alça del 2,70% i un total de 7.536.943 tones manipulades. En aquest apartat destaquen mercaderies com els productes siderúrgics, amb un total d’1,49 milions de tones i un creixement del 25,34%; i els automòbils i peces, amb 997.000 tones i un descens del 4,13%. Per unitats, els ports de València i Sagunt han canalitzat 514.577 automòbils, un 0,30% més que durant el mateix període de l’any anterior. Per contra, el tràfic ro-ro retrocedeix un 1,63% fins a un total de 6.056.801 tones.

Atenent a les dades del butlletí estadístic de l’Autoritat Portuària de València, els  granels, tant líquids com a sòlids, experimenten descensos en l’acumulat fins al vuitè mes de l’any. En concret, els granels líquids disminueixen un 5,33% fins a un total de 2.295.650 tones. Aquesta disminució ve motivada, principalment, per l’evolució del tràfic de gas natural que, amb 1,17 milions de tones, descendeix un 16,14%; i el gasoil que, amb 284.000 tones, decreix un 6,83%.

Per la seua banda, els granels sòlids, amb un total d’1.414.705 tones, retrocedeixen un 21,36%. En aquest epígraf destaquen els moviments de mercaderies com els cereals i farines, amb un tràfic de 613.000 tones i un descens del 5,54%; els adobs naturals i artificials, amb un tràfic de 354.000 tones i un alça del 31,43%; i el ciment i clínquer, amb un tràfic de 182.000 tones i una baixada del 51,39%.

Tràfic de passatgers

Els butlletí estadístic de l’APV del mes d’agost constata que, fins al vuitè mes de l’any, els ports de València i Gandia van ser l’origen/destí de 678.190 passatgers, un 21,16% més que durant el mateix període de l’any anterior. En concret, els serveis de línia regular van ser utilitzats per 447.830 persones, xifra que suposa un avanç del 30,82%. Per la seua banda, 230.360 persones van recalar a València a bord d’una de les 105 escales de creuers turístics rebuts fins al mes d’agost, un 5,95% superior al tràfic registrat en 2016.