Control plagas Torrent

Des de principis del mes de març s’estan duent a terme treballs preventius de control i eliminació de plagues de rosegadors, paneroles i mosquits en diferents parts de la ciutat, així com en la xarxa de sanejament públic i altres canalitzacions. “Uns treballs que s’han avançat a l’arribada de la calor, moment de major proliferació de les plagues, i continuaran en les pròximes setmanes fins a completar el total del municipi”, explica la regidora de Sanitat, Encarna Lerma Besó.

En el cas de la desratització, les accions per a atacar i destruir a les rates i ratolins es completa amb un altre tipus d’actuacions com el control d’abocadors il·legals, la recollida diària de la brossa i la presència de suficients contenidors. També, tapant esquerdes i forats en jardins, cases abandonades, etc. En qualsevol cas, en el 99% de les ocasions en què les rates produeixen molèsties en l’entorn urbà, existeix un accés des de la xarxa del clavegueram fins a la zona on es produeix el problema.

Campaña del mosquit tigre

Per al control de mosquits es duen a terme treballs en pluvials i zones inundables, especialment. A més, després de períodes de fortes pluges s’intensificaran les inspeccions en els focus catalogats. D’altra banda, en l’últim rebut d’Aigües de l’Horta s’han publicat consells per a evitar la seua proliferació -com ja es fera el passat any- i en unes setmanes arrancarà una campanya en xarxes socials que es complementarà amb l’elaboració de fullets informatius.

En els tres casos, s’estableixen rutes diàries de treball per a canalitzar l’activitat dels equips de treball, formats per dues persones. Durant les intervencions es pren nota dels punts on s’aprecia una major presència d’insectes i animals per a elaborar un registre en forma de mapa sobre el qual plantejar el calendari d’aplicacions de manteniment a fi de mantenir la població en nivells acceptables.

“El municipi s’ha dividit en 11 zones amb els seus corresponents sectors i àrees de treballs. Aquesta divisió ajudarà a planificar les jornades de treball de camp i posteriorment a obtenir informació sobre el grau d’infestació de cada zona”, matisa Encarna Lerma Besó.

Els treballs periòdics tenen lloc en els mesos de març i abril, juny i juliol, i octubre i novembre. Entre desembre i febrer es realitzen dos dies per mes inspecciones en les zones conflictives com a parcs i avingudes amb palmeres i oliveres, zones properes a supermercats, perímetre dels mercats i mercats ambulants municipals, etc., així com tots els tractaments conjunturals necessaris segons les demandes ciutadanes prèvia inspecció.