Todo lo que se podrá hacer en Valencia durante la Fase 3
Imagen de archivo de SOLARPIX

La totalitat de la Comunitat Valenciana entrarà en Fase 3 el dilluns 15 de juny. Segons el ‘Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat‘, aquesta nova etapa incorpora moltes novetats a les quals se sumen els avantatges de les fases anteriors.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar el passat 30 de maig la Ordre ministerial que arreplega les mesures d’aplicació en la Fase 3.

Activitats comercials

En el mateix s’arreplega que podran obrir tots els locals comercials i d’activitats de serveis professionals amb independència de la seua superfície. No obstant això, el seu aforament es limitarà al 50%. A més, s’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

La mateixa Ordre especifica que en aquesta fase es permet també la obertura al públic de les zones comunes i recreatives de centres comercials. Això són jocs infantils, sales de lactància, àrees de descans, etc. No obstant això, es limita el seu aforament al 40%. A més, l’aforament dels locals i establiments comercials situats en ells es fixa en un 50%.

En el cas dels mercats ambulants es garantirà la limitació a la meitat dels llocs. A més, els ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o establir nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat.

Activitats hostaleres

En l’àmbit de l’hostaleria les terrasses a l’aire lliure poden obrir al 75% de la seua capacitat. També es permet el consum en barra sempre que es garantisca la distància de seguretat. En els hotels i allotjaments turístics obrin al públic de les zones comunes sempre que no superen el 50% del seu aforament. Pel que fa a les activitats turístiques es flexibilitzen les condicions per a la pràctica d’activitats de turisme actiu i de naturalesa amb grups de fins a 30 persones.

D’altra banda, es permet l’obertura de discoteques i bars d’oci nocturn. Aquests no podran superar un terç del seu aforament i es complisquen les condicions previstes en aquesta ordre.

Activitats culturals

Destaca la possibilitat de realitzar activitats culturals en biblioteques i museus sempre que no se supere el 50% de l’aforament. En matèria d’esports es permeten els entrenaments en lligues no professionals federades. També la celebració d’espectacles i activitats esportives d’aquests.

L’activitat dels cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars d’espectacles podran desenvolupar la seua activitat. Hauran de tenir butaques pre-assignades i no superar la meitat de l’aforament autoritzat en cada sala.

Es podran obrir els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50%. També es permet la reobertura dels casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles i locals específics d’apostes, sempre que no se supere el 50% de l’aforament permès.

A més, les places, recintes i instal·lacions taurines a l’aire lliure amplien el seu espai per al públic. El límit s’incrementa al 50% de l’aforament permès i no més de 800 persones.

Un altre dels capítols indica les condicions per a la realització d’activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil. Quan aquestes es duguen a terme a l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 50% amb un màxim de 200 participants, incloent els monitors. I quant tinguen lloc en espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual amb un màxim de 80 participants.

Mesures de caràcter social

En aquesta fase es podrà circular per les províncies o illes de la mateixa autonomia si el govern autonòmic ho permet. No quedarà reservada cap franja horària a cap col·lectiu encara que s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i higiene. No obstant això, els grups haurien de ser d’un màxim de 20 persones excepte en el cas de persones convivents.

Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions amb un límit màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 en espais tancats. La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a cremació es restringeix a un màxim de 50 persones.

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se ja siga en espais a l’aire lliure o tancats. No obstant això, no es podrà superar el 75% de l’aforament. A més, hi haurà un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 en espais tancats.