El mes passat de abril va entrar en vigor la nova normativa autonòmica que regula el funcionament dels denominats vehicles sense conductor (VTC). Aquesta normativa regula, entre altres qüestions, el servei que donen aquests vehicles i la seua relació amb el sector del taxi. Dos són els punts més conflictius per als taxistes contemplats en la norma són la precontratación del servei i l’ocupació de la via pública. Dos punts que, denuncien, no es compleixen.

La norma autonòmica indica que són necessaris almenys 15 minuts de precontratación del servei per part dels clients, però els taxistes denuncien que això no es compleix.

Segons les paraules del president de la Confederació de Taxistes de la Comunitat Valenciana, les pròpies VTC es publiciten oferint un servei immediat. A més Frenant del Molino adverteix que aquests vehicles no poden usar la geolocalització per a, a través de l’app, informar els seus possibles clients que es troben pròxims a la seua ubicació. Una qüestió que, adverteixen, també s’incompleix de manera generalitzada.

“A vegades veiem a cotxes negres que van donant tornades sense cap passatger i sabem que el que estan fent és esperar clients”, indica Ferran del Molino, president de la Confederació de Taxistes de la Comunitat Valenciana.

“Usen la nostra parades per a agafar clients”

No solament estan circulant sense passatger sinó que a més en moltes ocasions ocupen les pròpies parades de taxi per a esperar a usuaris. “Sobretot a la nit veiem molts VTC en les parades de taxi o en les proximitats de zones d’oci esperant a clients”, afirma del Molino.

En aquest sentit el taxi valencià exigeix a la Conselleria de Mobilitat que s’incremente el nombre d’inspectors que puguen controlar el compliment de la norma i sancionar a aquells vehicles que la incomplisquen.

Una VTC per cada 6 taxis

Així mateix reconeixen que des de la Generalitat valenciana s’està anant pel bon camí ja que la Conselleria que dirigeix Arcadi España està denegant llicències de VTC, una cosa positiva per al sector del taxi.

Una altra de les qüestions que imposa la norma és la qüestió de la ràtio, el percentatge de VTC respecte al nombre de taxis. La legislació obliga al fet que hi haja una llicència per cada 30 taxis però també hi ha incompliment. Segons les dades del gremi del taxi en la Comunitat Valenciana circula un VTC per cada sis taxis.

Així mateix els taxistes es mostren favorables a incorporar una política de preus tancats per als seus serveis com ja postulara la plataforma My Taxi.