polígonos industriales

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha obtingut de la Generalitat Valenciana, en el marc del Pla Estratègic de Subvencions promogut per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), un total de 600.812 euros per a destinar a l’execució de sengles projectes de millora de dues de les àrees industrials del seu terme: El Polígon **Nou d’Octubre i el Polígon Masia d’Espí, amb l’objectiu de reordenar-los, millorar la seua imatge dotant-los de més espais verds i, com a principal novetat que l’equip de govern porta anys estudiant i va incorporar al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (**PMUS) consensuat amb la ciutadania, connectar-los amb el cas urbà i amb altres poblacions mitjançant un carril bici.

Aquesta subvenció suposa un gran pas en l’aposta de l’Ajuntament per la millora de les quatre àrees industrials de Quart de Poblet, com ha destacat l’alcaldessa, Carmen Martínez, qui agraeix el suport de l’actual administració autonòmica als municipis i, en aquest cas en concret, a la revitalització dels polígons i amb ella a la millora de la competitivitat de les empreses.

El polígon Nou d’Octubre confina amb el casc urbà de Quart de Poblet. El Masia d’Espí, està situat just enfronte, a l’altre costat de l’autovia A3, limitant amb el Barri del Crist. En tots dos hi ha una sèrie d’actuacions que coincideixen i que afecten, principalment, a les avingudes Real Monestir de Santa María de Poblet i Comarques del País Valencià, al llarg de les quals discorren.

La primera, la construcció d’un carril bici interconnectat entre tots dos polígons que, a més, enllaçarà amb l’existent a l’interior del nucli urbà de Quart i amb el de l’Anell Verd Metropolità desenvolupat per la Conselleria, permetent per tant el desplaçament des del municipi i també des d’uns altres del seu entorn a aquestes àrees industrials.

La mesura té com a objectiu facilitar un itinerari segur per a accés sostenible a les empreses, fonamentalment per a la inclusió juvenil en el mercat laboral i la millora de la mobilitat sostenible per a la resta de treballadors i treballadores. Està dissenyat de manera que l’o la ciclista queden protegits del tràfic urbà i no interferisquen amb el trànsit per als vianants.

D’altra banda, es contempla la reorganització de l’aparcament, incrementant les places en canviar-ho de cordó a bateria, la creació de noves zones d’estacionament clarament senyalitzades, la delimitació adequada dels carrils, i una nova senyalització vertical i horitzontal més apropiada per a un àmbit industrial, de manera que s’afavorisca la localització de les empreses. Aquesta última actuació s’estendrà també als carrers que donen accés als polígons.

Quant a la regeneració paisatgística i ambiental, es preveu la millora de la vora industrial que discorre paral·lel a la A-3 amb la plantació d’arbres i la col·locació de jardineres amb plantes.

Dins de les actuacions es contempla, així mateix, la creació d’una eina web amb informació del polígon industrial que fomente el coneixement de les activitats econòmiques, connectant amb el món les zones industrials, les empreses i els serveis que ofereixen.

Finalment, a més d’aquestes accions, en el Polígon Nou d’Octubre es preveu instal·lar en els accessos càmeres de vigilància connectades mitjançant fibra a la xarxa de càmeres municipal actual que, al seu torn, estan monitoritzades en la sala de control de la Policia Local.

La inversió del consistori en els polígons en permanent dins de les seues competències. Enguany ha destinat a les seues àrees industrials 88.000 euros procedents del romanent positiu de 2017 més els 100.000 recollits en cada exercici pressupostari. A més, ha sectorializat tota la xarxa d’aigües del polígon per a una gestió més eficient, té en marxa un Pla de Control d’Abocaments i un projecte nou d’aplicació de sistemes urbans de drenatge sostenible que compta amb l’aval de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i es perfila com a solució per a poder urbanitzar una part de la zona industrial, desenvolupat per la Regidoria de Planificació Territorial i Sostenibilitat, dirigida per Juan Medina.