El Congrés aprova ajudes per a pal·liar el dany de la sequera en l’agricultura

L'objectiu és donar suport financer als productors enfront dels danys per la falta d'aigua en el país, especialment en les conques més afectades.

sequía

La Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient del Congrés dels Diputats ha aprovat hui, per unanimitat, un projecte de llei amb un conjunt de mesures urgents per a pal·liar les pèrdues dels agricultors com a conseqüència de la sequera.

Els diputats han donat el vistiplau al projecte legislatiu, que va presentar el Govern al juny, amb l’objectiu de donar suport financer als productors enfront dels danys per la falta d’aigua en el país, especialment en les conques més afectades.

El reial decret en el qual es basa el projecte de llei plantejava que les explotacions de les conques del Duero, Xúquer i Segura, declarades oficialment en situació de sequera hidrològica, estiguen exemptes del pagament de cànons i tarifes relacionades amb l’aigua.

El text inclou mesurades com a exempcions en les taxes de reg, i moratòria en el pagament de quotes a la Seguretat Social que abonen els agricultors.

Així mateix, la comissió parlamentària ha aprovat una esmena del PSOE, solament rebutjada pel PP, que amplia l’abast d’aqueixes exempcions, perquè puguen beneficiar a zones d’altres conques també molt perjudicades per la sequera.