Valencia anuncia las dos festividades locales elegidas para 2021

10 d’abril. Divendres Sant. Dia festiu en tota Espanya. En cada comunitat autònoma, les festes de Setmana Santa s’estableixen en dies diferents. Per als andalusos, les seues festes comencen el Dilluns Sant. Però per als valencians normalment les vacances comencen en Dijous Sant.

El que sí que és clar és que el cap de setmana del Divendres Sant al Diumenge de Resurrecció coincideix en tota Espanya com a festiu. Ara bé, cada any cau d’una manera. Per què?

Les dates establides per a celebrar la Setmana Santa són des del 22 de març fins al 25 d’abril. Aquest període pren com a referència la primera lluna plena de la primavera i el diumenge de Resurrecció. Des del segle III la Pasqua se celebra cada any el diumenge posterior a la primera lluna plena de la primavera, que no té data fixa.

Què es celebra i per què influeix?

Com assenyala el professor Fermín Labarga, professor adjunt del Departament de Teologia Històrica de l’Església en la Universitat de Navarra, el cristianisme va acudir als evangelis per a acordar aquestes dates. Segons l’evangeli, Crist va morir el dia de la Pasqua jueva, que se celebra concorde al calendari lunar.

Per tant, no se celebra tant la mort de Crist, sinó la seua resurrecció. Com aquesta és el tercer dia diumenge, segons la Bíblia, la festa de la Pasqua se celebra el diumenge següent a la primera lluna plena de la primavera.

A més, l’origen de la Pasqua cristiana està íntimament relacionat amb el de la Pasqua jueva. El motiu es troba en el dia de l’últim sopar segons l’evangeli, és a dir, Dijous Sant. Aquest dia coincideix amb el dia en què els jueus celebraven l’eixida del seu poble d’Egipte.

El Concili Ecumènic de Nicea de l’any 325 va fixar que la Pasqua se celebrava el diumenge següent a la primera lluna plena de la primavera, entorn del 21 de març. No obstant això, es va intentar en els primers anys que la Pasqua cristiana no coincidira amb la jueva, anomenada Pésaj.