selectividad

El coronavirus no deixa treva. La crisi d’aquesta pandèmia internacional ha afectat a tots els sectors econòmics i socials, entre ells l’educació. Amb els centres educatius tancats fins a una altra ordre, la Selectivitat no podrà desenvolupar-se en les dates inicials. El mateix succeirà amb les oposicions que estaven convocades en la Comunitat Valenciana.

El Ministeri d’Educació, de conformitat amb les Universitats i les autonomies, ha posposat els exàmens de Selectivitat. Encara que les dates depenien de les autonomies, la majoria coincidien en la primera quinzena del mes de juny posat que la data límit era el divendres 19.

Ara falta saber quan serà la nova convocatòria que dóna accés a l’etapa universitària. Les administracions educatives ja han assenyalat que estan treballant en això i pròximament anunciaran els dies previstos per a les proves.

JUSTÍCIA SUSPÈN LES OPOSICIONS

La Conselleria de Justícia també ha anunciat la suspensió de totes les oposicions per a accedir a la Funció Pública valenciana. Aquesta suspensió afecta a més al calendari i els terminis de les diferents Ofertes d’Ocupació Pública que estaven en marxa i es congelen.

Així la Generalitat aplicarà el que ordena el Reial decret 463/2020 de 14 de març. En l’apartat 1 de la Disposició Addicional Tercera, es regula la suspensió dels termes per a tots els tràmits i procediments de les entitats del sector públic, la qual cosa és aplicable també per a les oposicions.

En tot cas, els serveis de Funció Pública van avançant treball de nomenament de membres de tribunals, realització de temaris, formació en línia així com altres tràmits que poden realitzar-se per via telemàtica o amb el personal imprescindible perquè els processos puguen reprendre’s quan ho autoritzen les autoritats sanitàries.