El sector audiovisual valenciano en riesgo de quiebra con los nuevos presupuestos para À Punt

El sector audiovisual de la Comunitat Valenciana torna a sentir la soga al coll. La decisió, encara no definitiva, podria evitar-se amb les esmenes parcials que podran presentar-se fins al 26 de novembre.

L’anunci dels nous pressupostos destinats a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha alçat les veus d’alarma i és que el Consell ha reduït per primera vegada en la història el finançament que l’ens públic rebrà en 2022.

A més el pressupost no compleix amb el mínim legal establit per la Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic. Tal com arreplega l’article 38, existeix una obligació legal per part del Consell de destinar entre el 0,3% i el 0,6% dels pressupostos autonòmics a À Punt.

A això se suma el desajustament financer derivat de les devolucions de l’IVA que deixarien a la radiotelevisió autonòmica amb 10 milions d’euros menys, situació que estan vivint també la resta de televisions públiques nacionals. La causa es deu a un desajustament en l’IVA deduïble després d’un canvi de criteri per part del Govern central en 2015.

Davant aquesta situació, des d’À Punt s’havia sol·licitat al Consell un increment del pressupost que incloguera aqueixos 10 milions d’euros que deixaran d’ingressar-se. No obstant això la Llei dels Pressupostos de la Generalitat per al 2022 no arreplega aquesta petició d’augment.

Baixar la qualitat a causa d’un pressupost menor comportaria també altres riscos associats, entre ells la pèrdua d’espectadors el que provocaria un descens dels ingressos publicitaris.

Protagonistes de la sèrie valenciana L’Alqueria Blanca.

LA IMPORTÀNCIA D’À PUNT PER AL SECTOR AUDIOVISUAL VALENCIÀ

En l’actualitat el sector audiovisual valencià travessa un bon moment. No obstant això, aquesta situació podria veure’s en risc per la reducció d’un finançament que és vital per a mantenir la qualitat de producció actual.

La televisió pública valenciana és un eix vertebrador bàsic per al funcionament de les productores valencianes, que sense el manteniment d’À Punt acabaran tenint menys capacitat d’oferir bons serveis per a produccions nacionals i mancant de professionals qualificats.

Una part important del pressupost va destinat a les retransmissions d’esdeveniments d’interès social com la pilota, les festes falleres, el 9 d’Octubre o esdeveniments culturals.

A aquesta partida ha de sumar-se la despesa de la producció diària que realitzen els serveis informatius de la radiotelevisió autonòmica, els programes d’entreteniment i les sèries i pel·lícules a més del doblatge al valencià de continguts audiovisuals.

La no ampliació del pressupost posarà en risc la prestació de tots aquests serveis que realitza À Punt amb la col·laboració del sector audiovisual valencià.

La primera conseqüència de la reducció del pressupost serà la destrucció de centenars de llocs de treball (guionistes, realitzadors, il·luminadors, periodistes, tècnics de so o càmeres).

El sector assegura no entendre la decisió del Consell i espera que se solucione via esmenes en la fase de tramitació dels comptes en Les Corts Valencianes. Seria un greu error que per una errònia decisió política es posara en risc el futur d’un sector que aporta tant a l’economia valenciana.