SAUS
El Servei d’Atenció a Urgències Socials i Col·laboració en Emergències, més conegut com SAUS, ha realitzat 550 intervencions durant el primer semestre del 2018.
Aquest equip ofereix assistència sanitària, orientació i intervenció social i psicològica immediata a aquelles persones que patisquen una crisi produïda fora de l’horari dels circuits ordinaris dels serveis socials.
La regidora de Serveis Socials, Consol Castillo ha comentat que es “ha aconseguit una xifra record en la història del serveis i que segurament s’arribe a les mil activacions en finalitzar l’any”.
Segons l’edila, «el SAUS es troba en creixement gràcies a l’aposta de l’Ajuntament per visibilizar aquest servei i a l’ampliació de personal i de recursos per a atendre cada vegada a més població».
L’equip dedicat a l’atenció a urgències socials i col·laboració en emergències està compost per onze persones: quatre treballadores socials, tres psicòlogues i quatre integradores socials. Es compta amb un vehicle de nou places adaptat a passatgers amb mobilitat reduïda i equipat amb farmaciola, mantes tèrmiques i aigua.
El servei s’activa en casos com: intents de suïcidi i processos de duel, violència de gènere i agressions sexuals, maltractament en l’àmbit familiar, abandó de menors o persones majors, pèrdues sobtades d’allotjament o atenció a persones sense llar, entre uns altres.
Castillo ha apuntat que «en els últims mesos han sigut moltes les famílies refugiades que han arribat per primera vegada a la ciutat, per la qual cosa s’ha introduït un nou perfil».