CRISTINA CORREDERA. La Universitat de València és pionera en l’estudi del Sant Grial. Ana Mafé, doctora en Història de l’Art per la Universitat de València, ha descobert que el Sant Calze és una vertadera copa hebrea, una aportació que no es coneixia fins el moment. Sens dubte, és un dels majors trobaments a nivell mundial com a catalogació arqueològica de peces hebrees es refereix.

L’estudi classifica el Sant Calze de València com una copa de benedicció jueva, i avala que és l’única copa que es conserva al complet a tot el món d’aqueix període.

Metamerisme d’iluminancia

Aquest és el fenomen que ha desenvolupat la Dra. María Gómez. Ha aconseguit crear les condicions lumíniques necessàries per a investigar la sagrada relíquia en les mateixes circumstàncies que es van donar en el segle III.

Els estudis en el laboratori del Sant Calze posen a la Universitat de València en el focus internacional de la investigació. Gràcies a ells, des de qualsevol lloc del món poden replicar-se les condicions necessàries per a continuar examinant la santa relíquia.

El Sant Calze valencià és en el 99,9% el Sant Grial

La doctora Ana Mafé ha utilitzat la regla de Laplace a més dels resultats obtinguts de la seua tesi, per a determinar que el Calze de València compleix el 99,9% dels requisits que hauria de complir el Sant Grial, segons els preceptes jueus del segle I i la tradició.