Les Falleres Majors de València, Rocío i Daniela, s’han acomiadat del món faller amb un emocionant discurs, s’han recordat de totes les persones que els han acompanyat en aquest màgic any. Ha hagut moments que per l’emoció s’han quedat sense paraules.