Ricard Camarena Restaurant ha presentat la nova identitat corporativa molt vinculada a la terra i al clima. El restaurant gastronòmic amb estel Michelin que dirigix Camarena remoza la seua imatge després de cinc anys, i ho fa coincidint amb la seua nova etapa, després del trasllat a Bombes Gens Centre d’Art, en l’avinguda de Burjassot, 54 de València.

La nova marca del restaurant pretén transmetre l’estreta relació que el cuiner manté amb l’horta, i per a açò s’han dissenyat diversos elements gràfics que l’expliquen. D’una banda, es troba la silueta d’un oxalis. Una herba que creix davall els tarongers i llimoners durant l’hivern, i que té com una de les seues funcions mantenir la humitat de la terra amb la finalitat de que l’arbre es nodrisca.

A més, la silueta dissenyada simbolitza un trèvol de la sort format per tres cors amb el qual es pretén crear un vincle emocional amb el client. Un símbol que es troba en les targetes, les cartes, les minutes, els sotagots i en diferents elements dins del restaurant.

Un altre dels elements gràfics dissenyat per a explicar la relació de Ricard Camarena amb la terra és una línia inclinada en 23,5 graus que apareix expressada de diferents formes gràfiques en la marca. El motiu d’aquesta inclinació s’explica amb l’eix de la terra que s’inclina en 23,5º respecte al plànol de la seua òrbita. A causa d’açò, es produeixen les estacions de l’any i els canvis de temperatura que permeten que es tinguen verdures i hortalisses diferents al llarg de l’any.