La ciutat de València es prepara per a ser més verda que mai. El Ajuntament ha anunciat el pla de reurbanització del barri del Cabanyal que inclourà la creació d’un nou bosc urbà. L’actuació se centrarà principalment en el final de l’avinguda Blasco Ibáñez, concretament a l’entorn de l’estació i del mercat.

La Regidoria d’Urbanisme destinarà prop de 12 milions d’euros a la reurbanització del barri valencià amb l’execució de quatre projectes. Es tracta d’una inversió finançada al 50% pels fons EDUSI de la Unió Europea i amb uns terminis d’execució d’entre 9 i 12 mesos.

Les actuacions van encaminades a la regeneració d’espais; el foment de l’accessibilitat; la creació de places i espais verds; i la rehabilitació de la zona del barri afectada per l’ampliació de Blasco Ibáñez.

PROJECTE 1 | EL BOSC URBÀ DE BLASCO IBÁÑEZ

El projecte més ambiciós afectarà el límit oest del barri, entre el carrer de la Serrería i Lluís Peixó. Aquesta zona, que suposa la connexió entre el final de Blasco Ibáñez i el barri del Cabanyal, inclourà la creació d’una plaça i zona verda al voltant de l’estació; un nou carril-bici connectat a l’actualment existent al carrer de la Serradora; una reposició del paviment i les voreres; l’ampliació d’escocells i una millora de l’accessibilitat.

Amb aquest canvi, l’estació València-Cabanyal deixarà de ser una rotonda aïllada. Aquesta passarà a convertir-se en un gran bosc urbà amb jocs infantils, zones de descans i vegetació. La millora tindrà un cost aproximat de 5 milions d’euros i un termini d’execució, des de l’adjudicació, de 12 mesos.

PROJECTE 2 | JARDINS DEL CABANYAL A LA MAR

Les inversions previstes comporten també la rehabilitació dels eixos aquest-oest del barri, concretament dels carrers Conde d’Alaquàs-Vicent Guillot, Poble Nou de la Mar i Vicent Gallart.

La rehabilitació dels tres eixos, amb un termini d’execució de 9 mesos, generarà a més una mobilitat transversal aquest-oest més activa i amable que connectarà el carrer de la Serradora amb la mar mitjançant jardins i zones d’esbarjo; àrees esportives; plataformes per als vianants; parcs infantils o graderies urbanes, entre altres elements.

PROJECTE 3 | REURBANITZACIÓ DE L’ENTORN DEL MERCAT

Un altre dels projecte suposa la reurbanització de l’entorn del mercat municipal del Cabanyal. En aquest punt es generarà una plaça per als vianants amb pacificació del trànsit; zones de càrrega i descàrrega per als venedors del mercat; jocs biosaludables per a les persones majors; zona de jocs infantils i ampliació de les zones verdes i arbrada.

El projecte de reurbanització de l’entorn del mercat del Cabanyal tindrà un termini d’execució de 9 mesos.

PROJECTE 4 | NOVA ILLA URBANA EN EL CABANYAL

Finalment, les obres permetran també la creació d’una illa urbana formada per Serradora, Lluís Despuig, Martí Grajales i Sánchez Coello. L’eix nord-sud, format per Francesc Eiximenis i Vidal de Canelles, mantindrà el trànsit rodat amb la plantació de nou arbrat. Per contra, l’eix aquest-oest, format pel carrer del Llavador i el carrer del Millars, es destinarà als vianants amb nou arbratge i mobiliari urbà.

Tots aquests projectes ja estan redactats. Una vegada siguen aprovats per la Junta de Govern Local, es començarà el procés de licitació. La regidora Sandra Gómez ha anunciat que espera que algun dels projectes puga començar abans que acabe 2022.